st in 20180405 002Tereny uzbrojone w nowoczesną infrastrukturę, uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, szereg udogodnień w zakresie prowadzenia i projektowania procesów inwestycyjnych są magnesem przyciągającym biznes. Podejmowane działania mające na celu pozyskanie inwestorów i zachęcenie do lokowania Inwestycji w obszarze BSG nie pozostają bez znaczenia dla kształtowania polityki gospodarczej regionu i wpływu na wzrost konkurencyjności województwa. Kreatywność, zaangażowanie i inicjatywa w szeregu działań podejmowanych przez samorząd sprawiają, że Brzeska Strefa Gospodarcza staje się marką rozpoznawalną wśród inwestorów i firm developerów powierzchni wielkoprzemysłowych. A tymczasem w Strefie prace nad nowymi inwestycjami trwają.

st in 20180405 001st in 20180405 002st in 20180405 003st in 20180405 004st in 20180405 005st in 20180405 006st in 20180405 007