zw podatkiW dniu 20 marca br. Rada Miejska w Brześciu Kujawskim podjęła uchwałę w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji dla przedsiębiorców lokujących działalność na terenie Gminy Brześć Kujawski. Pomoc dotyczy inwestycji początkowych lub inwestycji początkowych na rzecz nowej działalności gospodarczej obliczaną w odniesieniu do kosztów w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne.

Okres zwolnienia podatkowego i korzystania z pomocy uzależniony jest od wartości kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą. Zwolnieniom podlegać będą przemiennie:
- nowo wybudowane budynki lub ich części pod warunkiem, że tworzą nową powierzchnię do opodatkowania
- nowo wybudowane budowle lub ich części
- grunty stanowiące przedmiot opodatkowania

W pierwszym roku i kolejnych latach nieparzystych zwalniane będą budynki , w drugim roku i kolejnych latach parzystych zwolnieniom podlegać będą budowle i grunty.
Do końca 2020 roku obowiązują na terenie gminy uchwalone ulgi dla inwestorów w ramach pomocy publicznej de minimis zamykające się kwotą 200 tyś. Euro. Intensywny rozwój Brzeskiej Strefy Gospodarczej, przygotowane tereny, lokalizacja w sąsiedztwie kluczowych szlaków komunikacyjnych, przychylny klimat są magnesem przyciągających inwestorów z zamiarem zaangażowania kapitału co najmniej kilkudziesięciu milionów złotych. Program regionalny przygotowany uchwałą stanowi zachętę dozwoloną prawem pomocy publicznej z zastosowaniem do końca 2020 r.
Uchwała wejdzie w życie po zakończeniu procesu legislacyjnego ( w połowie kwietnia).