nowa h 20180309Gmina Brześć Kujawski podejmuje szereg działań dla wzmocnienia marki BSG i zachęcenia do lokowania inwestycji na terenie Brześcia Kujawskiego. Doceniając atuty przygotowanych terenów inwestycyjnych, H&S Steel zwiększa powierzchnię inwestycyjną. W roku 2017 firma kupiła działkę 2,6 ha , na obszarze której trwają zaawansowane prace budowlane. Jest to pierwszy etap inwestycji, który zgodnie z planem zakończy się niebawem. W pierwszych miesiącach tego roku, firma nabyła kolejne działki o powierzchni bliskiej 4,7 ha. Rozpoczęcie nowego projektu rozpocznie się w połowie roku.