fundusze1512 Lokalny Punkt Informacyjnych Funduszy Europejskich we Włocławku zaprasza na cykl bezpłatnych spotkań informacyjnych, na których omówione zostaną dostępne w 2018 roku z funduszy europejskich formy wsparcia dla przedsiębiorstw. Pierwsze spotkanie odbędzie się 27 lutego br. we Włocławskim Inkubatorze Innowacji i Przedsiębiorczości, ul .Toruńska 148, sala konferencyjna, w godzinach od 10:00 do 14:30. Kolejne spotkania zaplanowano:
- 1.03.2018 r. Rypin, sala sesyjna Urzędu Miasta, ul. Warszawska 40,  w godzinach 10:00 – 14:00;
- 6.03.2018 r. Aleksandrów Kujawski, Starostwo Powiatowe, ul. Słowackiego 8, sala konferencyjna 121, w godzinach 10:00 – 14:00.

Spotkanie skierowane jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich, którzy planują rozwój firmy,  zmianę profilu prowadzonej działalności, mają  pomysł na nowatorskie, innowacyjne produkty lub technologie, planują zakup środków trwałych czy rozbudowę infrastruktury albo poszukują wsparcia na przeszkolenie pracowników.

Zgłoszenia na spotkania informacyjne odbywać się będą poprzez formularz zgłoszeniowy lub telefonicznie pod nr telefonu: 54 235 67 21.