investuj Gmina Brześć Kujawski od kilku lat z powodzeniem prowadzi działania na rzecz rozwoju gospodarczego. Strategicznym atutem Brzeskiej Strefy Gospodarczej jest znakomita lokalizacja oraz dogodne położenie przy jednych z najważniejszych szlaków komunikacyjnych, co sprawia, że tereny inwestycyjne stają się atrakcyjne zarówno dla inwestorów z zachodniej jak i wschodniej Europy. Brzeska Strefa Gospodarcza to znakomite miejsce dla lokalizacji biznesu – przygotowane tereny inwestycyjne, przychylny klimat i przestrzeń do rozwoju oraz profesjonalna pomoc stają się wyróżnikami i walorami inwestycyjnymi.


Dobry klimat inwestycyjny i bogata oferta dla potencjalnych inwestorów stanowią o sukcesie w budowaniu wzrostu gospodarczego. Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych, uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego,  kampania promocyjno-informacyjna, udział w krajowych i międzynarodowych targach –to działania podejmowane przez samorząd brzeski. Wszystko po to, aby zachęcić do lokowania biznesu na terenie Brzeskiej Strefy Gospodarczej. Podejmowane inicjatywy okazał się kluczem do sukcesu. Dwadzieścia dwa nowe podmioty gospodarcze, ponad 75 ha terenów sprzedanych pod nowe przedsięwzięcia, a negocjacje w zakresie kilkunastu następnych hektarów trwają, deklarowanych 2 000  miejsc pracy – tak w ostatnim czasie zmienił się obraz Brzeskiej Strefy Gospodarczej.
Żeby wzmocnić markę BSG i zachęcić kolejnych przedsiębiorców do lokowania inwestycji na terenie naszej gminy, podejmowane są kolejne działania. W ramach partnerskiego projektu „Expressway – promocja terenów inwestycyjnych”, w którym uczestniczy gmina zaplanowano kampanię outdoor, reklamę w ogólnopolskich mediach, wyjazd na targi oraz szkolenia specjalistyczne dla pracowników zajmujących się obsługą inwestora.
Realizacja projektu, dla którego liderem jest Urząd Marszałkowski, rozpocznie się  pierwszej połowie tego roku.
Brześć Kujawski , niezmiennie dąży do budowania wizerunku miejsca z możliwościami, miejsca, które chce i potrafi się rozwijać. Promocja terenów inwestycyjnych na telebimach sprawi, że wzrośnie liczba bezpośrednich inwestycji, jak i zainteresowanie obszarami inwestycyjnymi. W efekcie wzrośnie rozpoznawalność oferty gospodarczej i inwestycyjnej miasta wśród inwestorów i przedsiębiorców, wzmocniony zostanie wizerunek miasta jako atrakcyjnej lokalizacji dla inwestycji.


.