umowy 05Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy oraz Bank Gospodarstwa Krajowego zawarły 8 stycznia umowę dotyczącą uruchomienia pożyczek dla przedsiębiorców z regionu. Chodzi o finansowanie przedsięwzięć badawczo-rozwojowych, zmianę modeli biznesowych przedsiębiorstw oraz mikropożyczki.

Projekt, którego dotyczy porozumienie pozwala na uruchomienie przez Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy trzech produktów finansowych o łącznej wartości ponad 58 mln zł (środki BGK w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz wkład własny KPFP):

  • Pożyczka na Badania i Rozwój (realizacja w konsorcjum z Kujawsko-Pomorską Agencją Innowacji) – w puli jest 23,7 miliona złotych. Wartość pożyczki dla małych i średnich przedsiębiorstw to od 200 tys. zł do 2 mln zł,
  • Pożyczka na Zmianę Modelu Biznesowego (realizacja w konsorcjum Toruńską Agencją Rozwoju Regionalnego,  Bydgoską Agencją Rozwoju Regionalnego oraz Izbą Przemysłowo-Handlową w Toruniu) - w puli jest 14,5 miliona złotych. Wartość pożyczki dla małych i średnich przedsiębiorstw to od 300 tys. zł do 1 mln zł,
  • Mikropożyczka dla Mikroprzedsiębiorców - w puli jest 20 milionów złotych. Mikroprzedsiębiorcy, prowadzący działalność nie dłużej niż 5 lat mogą się ubiegać o pożyczkę do 100 tysięcy złotych.

W sumie za pośrednictwem Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego do firm z regionu trafi ponad 108 mln złotych z naszego RPO. Pozwoli to na oferowanie pełnego wachlarza usług pożyczkowych dla biznesu: od pożyczek na założenie firmy (w tej chwili w ofercie), przez mikro i małe pożyczki 100-300 tysięcy zł, aż po duże pożyczki inwestycyjne – do 1 mln zł.