srodki przedsSamorządowy wojewódzki Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju i regionalne konsorcjum banków spółdzielczych zawarły umowę uruchamiającą 23 miliony złotych na udzielane lokalnie pożyczki dla małych i średnich przedsiębiorstw. Konsorcjum tworzą Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy we Włocławku, który jest liderem porozumienia, oraz Bank Spółdzielczy w Koronowie, Bank Spółdzielczy w Inowrocławiu i Bank Spółdzielczy w Toruniu. Pożyczki na rozwój (do 300 tysięcy złotych) i pożyczki inwestycyjne (od 300 tys. do 2 mln złotych) będą udzielane już od stycznia 2018 r. .