psse2 logo plSamorząd brzeski rozpoczął oficjalne starania o ustanowienie specjalnej strefy ekonomicznej pn. „ Strefa Brześć Kujawski” w ramach Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na terenach stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w Machnaczu o łącznej powierzchni 30,6379 ha. Niezbędne dokumenty wraz z uchwałą RM złożone zostały do zarządu PSSE. Po ich weryfikacji, komplet dokumentów zostanie przekazany do Ministerstwa Rozwoju.

Objęcie granicami Strefy przyczyni się do poszerzenia oferty inwestycyjnej oraz jej dalszego rozwoju gospodarczego i inwestycyjnego.

Specjalne Strefy Ekonomiczne są połączeniem potrzeb inwestorów z potrzebami poszczególnych regionów w których zostały utworzone. Przedsiębiorca działający w SSE ma zagwarantowane ulgi podatkowe, a działalność może rozpocząć na przygotowanym i uzbrojonym terenie. Z drugiej strony wzmożone inwestycje przekładają się na przyspieszony rozwój gospodarczy polskich regionów, zmniejszone bezrobocie a także zwiększenie konkurencyjności naszej gospodarki. Zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w specjalnych strefach ekonomicznych wydaje zarząd każdej strefy.