bsg 08 4Dobry klimat inwestycyjny i bogata oferta dla potencjalnych inwestorów stanowią o sukcesie w budowaniu wzrostu gospodarczego. Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych, uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego, kampania promocyjno-informacyjna, udział w krajowych i międzynarodowych targach –to działania podejmowane przez samorząd brzeski. Wszystko po to, aby zachęcić do lokowania biznesu na terenie Brzeskiej Strefy Gospodarczej.

Podejmowane inicjatywy okazał się kluczem do sukcesu. Osiemnaście nowych podmiotów gospodarczych, blisko 60 ha terenów sprzedanych pod nowe przedsięwzięcia, deklarowanych 2 000 miejsc pracy– tak w ostatnim czasie zmienił się obraz Brzeskiej Strefy Gospodarczej.


Na dynamiczny rozwój obszaru wpływa przede wszystkim położenie przy węźle autostrady A1 i doskonałe skomunikowanie z siecią dróg krajowych, wojewódzkich i gminnych, kompleksowe przygotowanie terenów, jak również dostępność kadry. Napływ nowych inwestycji wiąże się nie tylko z miejscami pracy, ale także stanowi impuls rozwojowy regionu.

Wśród firm, które ulokowały swoje siedziby na terenie BSG są przedsiębiorstwa zajmujące się międzynarodowym transportem drogowym, a także branży budowlanej i spożywczej, produkcji urządzeń elektronicznych, elementów i konstrukcji ze stali, części do maszyn rolniczych, części dla przemysłu motoryzacyjnego, tłoczenia, obróbki ze skrawaniem, produkcji systemów instalacyjnych.

Część firm już teraz prowadzi rekrutacje pracowników. Na brzeskiej stronie internetowej pojawiła się specjalna zakładka „Oferty pracy”, gdzie zamieszczane są aktualne oferty.

 

bsg 08 2bsg 08 3 h s steel 1h s steel 2h s steel 3


                              

Kontakt:

Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim  

pl. Władysława Łokietka 1

87-880 Brześć Kujawski  

+48 54 231 63 10 

urzad@brzesckujawski.pl  

 

Referat Rozwoju Gospodarczego i Promocji 

 Al. Władysława Łokietka 1 p.6

87-880 Brześć Kujawski

+48 54 231 63 16, 690 296 837

promocja3@brzesckujawski.pl