logo feUrząd Marszałkowski informuje, że w piątek (31 marca) ruszą nabory wniosków w trzech konkursach w ramach naszego Regionalnego Programu Operacyjnego, w których do podziału są środki na budowanie potencjału badawczo-wdrożeniowego małych i średnich przedsiębiorstw oraz konsorcjów takich firm i ich partnerstw z instytucjami naukowymi. Będzie można za nie tworzyć i rozwijać zaplecza badawcze podmiotów biznesowych.

Alokacja wynosi ponad 110 milionów złotych.
– Zależy nam, by te pieniądze trafiły zarówno do przedsiębiorstw, które mają już doświadczenie w tego typu działaniach prorozwojowych i innowacyjnych, jak i takich, które dopiero tę drogę rozpoczynają. A także na tym, by służyły pobudzaniu współpracy nauki i biznesu, transferowi wiedzy, budowaniu klastrów innowacyjnych – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.
Wsparcie pomoże w tworzeniu infrastruktury służącej opracowaniu i wdrażaniu innowacyjnych produktów i usług. Środki trafią na zakup aparatury, sprzętu i technologii, a także prace budowlane. O wsparcie można ubiegać się w trzech konkursach:
•    dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw bez doświadczenia w prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych - w puli jest 22,4 miliona złotych. Nabór ruszy 31 marca i potrwa do 19 maja. Szczegóły.
•    dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z doświadczeniem w prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych – w puli jest 33,6 miliona złotych. Nabór ruszy 31 marca i potrwa do 12 maja. Szczegóły.
•    dla grup przedsiębiorstw oraz ich partnerstw z jednostkami naukowymi – w puli jest 56 milionów złotych. Nabór ruszy 31 marca i potrwa do 26 maja. Szczegóły.
Biznes będzie też ostatecznym beneficjentem wsparcia dostępnego w ramach dwóch innych konkursów, w których rozdysponujemy środki na rozwój międzynarodowych kontaktów gospodarczych. Kolejny konkurs dotyczy tworzenia i rozbudowy terenów inwestycyjnych przeznaczonych na działalność  gospodarczą.