004Z inicjatywy Zarządu Powiatu Włocławskiego, w dniu 16 marca br. odbyło się pierwsze z cyklu spotkań przedstawicieli samorządów z terenu powiatu włocławskiego ze Starostą Włocławskim oraz członkami Zarządu Powiatu. Spotkania te mają na celu skoordynowanie działań w sprawach rozwoju stref inwestycyjnych, znajdujących się na terenie powiatu włocławskiego. W pierwszym panelu dyskusyjnym wzięli udział przedstawiciele gmin Brześć Kujawski i Lubień Kujawski.

Głównym tematem zebrania było omówienie funkcjonowania stref inwestycyjnych, działających na terenie gmin Brześć Kujawski i Lubień Kujawski. W trakcie spotkania poruszonych zostało wiele kluczowych kwestii, mających przyczynić się do rozwoju gmin i powiatu oraz powstawaniu nowych miejsc pracy. Ponadto omówiono konieczne i niezbędne inwestycje, które przyczynią się do wzrostu atrakcyjności gruntów przeznaczonych dla potencjalnych inwestorów.

Starosta Włocławski Kazimierz Kaca podkreślił: „Zależy nam na stałych i systematycznych relacjach samorządu powiatowego i samorządów gmin z przedsiębiorcami. Chcemy na bieżąco reagować na problemy przedsiębiorców i podawać im pomocną dłoń. Bardzo się cieszymy, że w działania te włączyły się zarówno samorządy gminne, jak i samorząd powiatowy”. Starosta nadmienił również, że jest przekonany, że wspólne spójne działania pomogą przyciągać inwestorów i tworzyć nowe miejsca pracy w naszych gminach i całym powiecie.

W odpowiedzi na zgłaszane potrzeby i uwagi ze strony inwestorów planowane jest zatrudnienie w Starostwie Powiatowym we Włocławku osoby odpowiedzialnej za kontakty z przedsiębiorcami, której zadaniem będzie wspieranie inwestorów poprzez przyspieszenie procedur administracyjnych w lokalnych urzędach.

001005006