logo feJak informuje Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego ruszyły trzy konkursy w ramach naszego Regionalnego Programu Operacyjnego, w których do podziału są środki na budowanie potencjału badawczo-wdrożeniowego małych i średnich przedsiębiorstw oraz konsorcjów takich firm i ich partnerstw z instytucjami naukowymi. Będzie można za nie tworzyć i rozwijać zaplecza badawcze podmiotów biznesowych. Alokacja wynosi ponad 110 milionów złotych.

– Zależy nam, by te pieniądze trafiły zarówno do przedsiębiorstw, które mają już doświadczenie w tego typu działaniach prorozwojowych i innowacyjnych, jak i takich, które dopiero tę drogę rozpoczynają. A także na tym, by służyły pobudzaniu współpracy nauki i biznesu, transferowi wiedzy, budowaniu klastrów innowacyjnych – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

Wsparcie pomoże w tworzeniu infrastruktury służącej opracowaniu i wdrażaniu innowacyjnych produktów i usług. Środki trafią na zakup aparatury, sprzętu i technologii, a także prace budowlane. O wsparcie można ubiegać się w trzech konkursach:

    dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw bez doświadczenia w prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych - w puli jest 22,4 miliona złotych. Nabór ruszy31 marca i potrwa do 19 maja.
    dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z doświadczeniem w prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych – w puli jest 33,6 miliona złotych. Nabór ruszy 31 marca i potrwa do 12 maja.
    dla grup przedsiębiorstw oraz ich partnerstw z jednostkami naukowymi – w puli jest 56 milionów złotych. Nabór ruszy 31 marca i potrwa do 26 maja.

Biznes będzie też ostatecznym beneficjentem dwóch ogłoszonych właśnie naborów wniosków, w których rozdysponujemy środki na rozwój międzynarodowych kontaktów gospodarczych. Kolejny nowy konkurs dotyczy tworzenia i rozbudowy terenów inwestycyjnych przeznaczonych na działalność  gospodarczą.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://www.kujawsko-pomorskie.pl/biuro-prasowe-kontakt/informacje-prasowe/30535-rpo-pieniadze-na-zaplecza-badawcze-dla-firm