Powiat: WłocławekDJI 0252

Gmina: Brześć Kujawski

Miejscowość: Pikutkowo

Powierzchnia: - 15 ha

Typ: Greenfield

Właściciel : Własność prywatna

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

Teren zabudowy produkcyjno-usługowej (obiekty produkcyjne, składy, magazyny), częściowo tereny rolne ( 1,5 ha)

INFRASTRUKTURA

Elektryczność: Tak

Woda: Tak

Kanalizacja sanitarna: Tak

Sieć wodno-kanalizacyjna :tak

Zabudowania: nie

POŁOŻENIE

Odległość od autostrady A1 – 900 m

Odległość od drogi o parametrach krajowej: DK 62 – 1,4 km

Odległość od lotniska w km: 1 h (96 km) –Bydgoszcz, Łódź, mniej niż 2 h (185 km) – Warszawa

Odległość od bocznicy kolejowej w km: ok. 12 km

Miejscowość, w której znajduje się kolej: Włocławek

 

- Szczegółowa oferta

 

 DJI 0288 15 ha lasy Państwowe


                              

Kontakt:

Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim  

pl. Władysława Łokietka 1

87-880 Brześć Kujawski  

+48 54 231 63 10 

urzad@brzesckujawski.pl  

 

Referat Rozwoju Gospodarczego i Promocji 

 Al. Władysława Łokietka 1 p.6

87-880 Brześć Kujawski

+48 54 231 63 16, 690 296 837

promocja3@brzesckujawski.pl