WojewodaStrefa przyciąga kolejnych inwestorów, a samorząd nie zwalnia tempa w pozyskiwaniu nowych podmiotów gospodarczych, działaniach związanych z dozbrajaniem terenów inwestycyjnych oraz modernizacją infrastruktury drogowej . W dniu 13 lutego br. odbyło się spotkanie przedstawicieli samorządu brzeskiego z reprezentantami Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Rozmowy dotyczyły planowanej inwestycji portugalskiej firmy RTE, a także nowych projektów i działań związanych z ustawą z czerwca ubiegłego roku, która wprowadziła inne zasady funkcjonowania Specjalnych Stref Ekonomicznych - zniosła ich granice i ułatwiała przedsiębiorcom inwestowanie, tworząc Polską Strefę Inwestycji.

Z kolei w dniu 14 lutego br. Burmistrz Tomasz Chymkowski spotkał się z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim Mikołajem Bogdanowiczem. Rozmowy dotyczyły programu Mieszkanie +, Funduszu Dróg Samorządowych i jego realizacji w 2019 i 2020 roku. Dyskutowali również o rozwoju Brzeskiej Strefy Gospodarczej. „Ponad 117 ha sprzedanych gruntów, 26 nowych podmiotów gospodarczych i 4 tys. deklarowanych miejsc pracy to niezwykły sukces w województwie kujawsko-pomorskim" - mówił Mikołaj Bogdanowicz. Podczas spotkania poruszono też kwestię organizacji transportu publicznego na terenie Brzeskiej Strefy Gospodarczej w kontekście dojazdu do pracy osób pracujących w Strefie.


                              

Kontakt:

Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim  

pl. Władysława Łokietka 1

87-880 Brześć Kujawski  

+48 54 231 63 10 

urzad@brzesckujawski.pl  

 

Referat Rozwoju Gospodarczego i Promocji 

 Al. Władysława Łokietka 1 p.6

87-880 Brześć Kujawski

+48 54 231 63 16, 690 296 837

promocja3@brzesckujawski.pl