grunt na medalTrwa siódma edycja ogólnopolskiego konkursu „Grunt na Medal 2016” organizowany przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. oraz Marszałków Województw.
„Działania promocyjne gminy są elementem niezbędnym w tworzeniu  silnej pozycji konkurencyjnej, zarówno na poziomie ogólnopolskim, jak i europejskim.
Konkurs „Grunt na Medal” daje niepowtarzalną szansę na promocje gminy, jako najlepszego miejsca lokalizacji dla inwestycji produkcyjnych. Wyjątkowe możliwości pozyskania inwestorów zagranicznych, a także szansę na pozyskanie informacji dotyczącej preferencji inwestorów.
Wyróżnienie w konkursie pozwala na pozyskanie nowych obszarów współpracy. inwestycyjnej” – mówi Burmistrz Wojciech Zawidzki
Zgodnie z założeniami konkursu zgłaszany teren powinien
- objęty być aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego,
- media w bezpośrednim sąsiedztwie,  
- zlokalizowany w pobliżu autostrady, drogi ekspresowej lub krajowej,
- teren odrolniony, odlesiony, niewymagający dodatkowych prac adaptacyjnych,
- o powierzchni nie mniejszej niż 2 ha.
Udział w konkursie stanowi znakomitą okazję dla podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej regionu.   W tegorocznej edycji nie mogło zabraknąć terenów inwestycyjnych znajdujących się w brzeskiej Strefie Gospodarczej. W chwili obecnej trwa wstępna selekcja kandydatów na najlepszy teren inwestycyjny. Oceny dokonują pracownicy COI z Torunia.  W II etapie konkursu (trwający do 30 września br.) nastąpi wizytacja wyselekcjonowanych terenów.

Informujemy, że Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjmuje zgłoszenia do „Katalogu Produktów Eksportowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego Made in Kujawsko-Pomorskie”. Głównym celem wydawnictwa jest wsparcie regionalnych firm w dziedzinie eksportu poprzez promocję ich wyrobów i usług. Katalog jest kontynuacją wydanej w 2015r. publikacji, tegoroczna edycja będzie zaktualizowana i poszerzona. Katalog z roku 2015. Publikacja wydana będzie w polskiej i angielskiej wersji językowej, a dystrybuowana podczas targów, wystaw, giełd kooperacji, misji oraz innych wydarzeń promocyjnych, w których udział będą brali przedstawiciele Samorządu Województwa oraz pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Planowane jest również przesłanie Katalogu do zagranicznych placówek dyplomatycznych w kraju oraz polskich placówek poza granicami Polski.
Firmy zainteresowane zaistnieniem w katalogu prosimy o zgłoszenie poprzez wypełnienie i przesłanie oświadczenia znajdującego się poniżej w „Pliki do pobrania” oraz elektronicznego formularza. Wejście poprzez link.
Na podstawie przekazanych informacji przygotowany zostanie wzór strony Państwa firmy, który przesłany zostanie do akceptacji. Prosimy również o przysyłanie 4 zdjęć produktów oraz logotypu firmy, które zostaną zamieszczone w katalogu. Zakres informacji umieszczonych w Katalogu będzie obejmował: nazwę firmy, logo, opis działalności przedsiębiorstwa, oferowane produkty/usługi, kraje eksportu, dane kontaktowe, w tym: adres, telefon, fax, adres e-mail, adres strony www. Umieszczenie profilu w Katalogu jest bezpłatne.
Liczba firm mogących zaistnieć w publikacji jest ograniczona. Zgłoszenia i materiały przyjmowane są do dnia 15 czerwca 2016 r.

Download this file (oswiadcz_ppe_pl.doc)Oświadczenie

Lokalizacja w pobliżu autostrady A1 Włocławek Zachód (w Pikutkowie), uzbrojenie w infrastrukturę techniczną, korzystne położenie w stosunku do dróg krajowych i wojewódzkich, a także profesjonalna pomoc i przestrzeń do rozwoju to bezsprzeczne atuty terenów inwestycyjnych zlokalizowanych na terenie gminy Brześć Kujawski. W dniu 12 maja br. odbędzie się postępowanie na sprzedaż terenów zlokalizowanych przy ul. Przemysłowej, Krakowskiej, w obrębie Stary Brześć Parcele, Falborzu oraz w Brześciu przy ul. Nowej, Szkolnej oraz Kilińskiego.
Szczegółowe informacje

ogloszenia04 2 ogloszenia04 1 ogloszenia04 3

 

Urząd Marszałkowski organizuje cykl szkoleń dla podmiotów zainteresowanych aplikowaniem o środki z RPO 2014-2020. Spotkania szkoleniowe odbywać się będą w Bydgoszczy, Toruniu, Włocławku, Grudziądzu i Inowrocławiu oraz Golubiu-Dobrzyniu. Wśród tematów spotkań znajdują się obsługa generatora wniosków, szanse dla planujących uruchomienie pierwszego własnego biznesu i dofinansowanie przedsięwzięć w dziedzinie polityki społecznej.
W ramach cyklu „Środa z Funduszami” zapraszamy osoby zainteresowane założeniem działalności gospodarczej i wykorzystaniem dla jej rozwoju europejskiego wsparcia. Spotkania odbędą się w dniu 6 kwietnia w godz. 10.00 – 13.30 . Zgłoszenia przyjmowane są pod nr tel. 56 62 18 409 lub drogą elektroniczną poprzez formularz rekrutacyjny. Przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych chcących uzyskać wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zapraszamy na spotkania informacyjne pt. „Możliwości wykorzystania środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach ogłaszanych konkursów w województwie kujawsko-pomorskim w roku 2016”, które odbywać się będą  w dniach 5 – 26 kwietnia.
Za względów organizacyjnych spotkania odbywać się będą z podziałem- Miasto Włocławek, powiat włocławski, powiat lipnowski, powiat radziejowski - 26 kwietnia 2016 r. - Starostwo Powiatowe we Włocławku, ul. Cyganka 28, sala Konferencyjna, III piętro. Zgodnie z założeniami spotkanie zorganizowane zostanie w godzinach 9.30 - 14,00.
Zgłoszenia są przyjmowane pod nr tel. 56 62 18 409 lub drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego. Organizatorami są: Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Toruniu oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/szkolenia-i-konferencje

polski exportKujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) we współpracy z Polsko Niemiecką Izbą Przemysłowo Handlową (AHK Polska), firmą ROEX Sp. z o.o., Ministerstwem Rozwoju oraz Izbą Celną w Toruniu zaprasza przedsiębiorców i przedstawicieli otoczenia biznesu, zainteresowanych tematyką eksportową, na konferencję „Polski eksport”. Spotkanie odbędzie się 5 kwietnia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu przy Pl. Teatralnym 2.
 Podczas konferencji omówione będą takie kwestie jak:
•    skuteczne planowanie i wdrażanie działań eksportowych – studium przypadku
•    niemieckie rozporządzenie o opakowaniach w kontekście wprowadzenia wyrobu na niemiecki rynek
•    wsparcie promocji oraz internacjonalizacji przedsiębiorstw w ramach Działania 3.3 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój,
•    Unijny Kodeks Celny – nowe prawodawstwo celne Unii Europejskiej,
•    charakterystyka rynku niemieckiego, aspekty ekonomiczne i kulturowe współpracy,
 
Udział w konferencji jest bezpłatny. Wymagana jest jednak wcześniejsza rejestracja, której można dokonać za pomocą elektronicznego formularza. Decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku dużej ilości chętnych organizatorzy zastrzegają, że ilość osób z jednej firmy lub instytucji może być ograniczona.
Konferencja rozpocznie się o godz. 9.00.