14370342 570861076438888 5828868013786080522 nKorzystając z możliwości jakie daje autostrada A1 samorząd brzeski podejmuje szereg działań mających na celu podniesienie atrakcyjności terenów inwestycyjnych. Staraniom towarzyszą działania promocyjno-marketingowe, które zachęcają do lokowania przedsięwzięć na terenie Brzeskiej Strefy Gospodarczej.

W dniach 22-24 września br. przedstawiciele gminy uczestniczyli w targach Asia Trade w Ostródzie - jedynym w Polsce wydarzeniu targowo-kongresowym, które tak kompleksowo podejmuje tematykę relacji biznesowych na linii Polska-Azja. Jego celem jest wskazanie nowych możliwości rozwoju oraz dostarczenie kompleksowej wiedzy i sprawdzonych rozwiązań w zakresie nawiązywania kontaktów handlowych z krajami azjatyckimi. W trakcie tego 3-dniowego wydarzenia przedstawiana była oferta inwestycyjna gminy. Po raz pierwszy wykorzystany został wizerunek mieszkanki gminy Brześć Kujawski wyłonionej w trakcie castingu „Zostań twarzą Brzeskiej Strefy Gospodarczej”.

Czytaj więcej: Brześć Kujawski targach Asia Trade w Ostródzie

kanaliza bsgSamorząd brzeski nie ustaje w zabiegach mających na celu poprawę atrakcyjności terenów inwestycyjnych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Inwestorów zlecone zostało opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę systemu odprowadzenia wód deszczowych na terenie Brzeskiej Strefy Gospodarczej – II etap. Zadanie obejmuje między innymi przygotowanie projektu budowlano-wykonawczego, wykonanie kosztorysów inwestorskich i nakładczych, a także przedmiarów robót, wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. Termin realizacji zamówienia zaplanowano na 30 listopada br.
W wyniku przeprowadzonego postępowania wyłoniono wykonawcę zadania, którym będzie firma EKOHYDROTECHNIKA Józef Kluczyński z Włocławka.

Kolejna firma już wkrótce rozpocznie inwestycje na terenie gminy. Na hektarowej działce zlokalizowanej w Brzeskiej Strefie Gospodarczej powstanie zakład zajmujący się produkcją wyrobów z włókniny. Firma Mercator Medical, aktualnie jest w trakcie uzyskiwania pozwoleń administracyjnych związanych z budową. Zgodnie z założeniami spółki do końca 2017 r. zakończona zostanie realizacja nowej inwestycji.

W ostatnich dniach firma ogłosiła strategię rozwoju na lata 2016-2018, zgodnie z którą, oprócz zakładu zlokalizowanego w Pikutkowie, powstanie fabryka rękawic nitrylowych w Tajlandii.

granty na badani i wdrożeniaJak informuje gazeta „Puls Biznesu” z dn. 4 sierpnia br - Aktualne i zbliżające się konkursy dają firmom szanse zdobycia dotacji na wszystkie etapy rozwoju innowacji.
Po raz pierwszy od wielu miesięcy firmy mogę w jednym momencie skorzystać z naborów, dzięki którym są w stanie sfinansować każdą fazę związaną z wprowadzeniem nowatorskich rozwiązań.

dotacje dla msp Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłosiła nabór wniosków w trybie konkursowym w ramach Poddziałania 1.6.2
Dotacje dla innowacyjnych MŚP:
- Schemat 1: rozwój sektora MŚP poprzez wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwie – projekty o wartości wydatków kwalifikowalnych poniżej 1 mln zł oraz
- Schemat 2: rozwój sektora MŚP poprzez wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwie – projekty o wartości wydatków kwalifikowalnych co najmniej 1 mln zł.  

Czytaj więcej: Dotacje dla innowacyjnych MŚP