polski exportKujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) we współpracy z Polsko Niemiecką Izbą Przemysłowo Handlową (AHK Polska), firmą ROEX Sp. z o.o., Ministerstwem Rozwoju oraz Izbą Celną w Toruniu zaprasza przedsiębiorców i przedstawicieli otoczenia biznesu, zainteresowanych tematyką eksportową, na konferencję „Polski eksport”. Spotkanie odbędzie się 5 kwietnia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu przy Pl. Teatralnym 2.
 Podczas konferencji omówione będą takie kwestie jak:
•    skuteczne planowanie i wdrażanie działań eksportowych – studium przypadku
•    niemieckie rozporządzenie o opakowaniach w kontekście wprowadzenia wyrobu na niemiecki rynek
•    wsparcie promocji oraz internacjonalizacji przedsiębiorstw w ramach Działania 3.3 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój,
•    Unijny Kodeks Celny – nowe prawodawstwo celne Unii Europejskiej,
•    charakterystyka rynku niemieckiego, aspekty ekonomiczne i kulturowe współpracy,
 
Udział w konferencji jest bezpłatny. Wymagana jest jednak wcześniejsza rejestracja, której można dokonać za pomocą elektronicznego formularza. Decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku dużej ilości chętnych organizatorzy zastrzegają, że ilość osób z jednej firmy lub instytucji może być ograniczona.
Konferencja rozpocznie się o godz. 9.00.

Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs w ramach Działania 2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku, typ projektu 3: Działania szkoleniowe i/lub doradcze skierowane do przedstawicieli MMŚP w zakresie zasad realizacji w zakresie przedsięwzięć w formule partnerstwa publiczno-prywatne Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój.

Przedmiotem konkursu jest realizacja projektów szkoleniowych skierowanych do przedstawicieli MMŚP w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. 

Czytaj więcej: Konkurs w ramach Działania 2.2

Brześć Kujawski to znakomite miejsce dla lokalizacji inwestycji – przygotowane tereny inwestycyjne, przychylny klimat i przestrzeń do rozwoju oraz profesjonalna pomoc stają się wyróżnikami i walorami inwestycyjnymi. Gmina Brześć Kujawski posiada w swojej ofercie blisko 470 ha  uzbrojonych terenów inwestycyjnych stanowiących własność ANR, KSC, osób prywatnych oraz  gminy. W dniu 26 lutego br.  odbędzie się postępowanie przetargowe na sprzedaż nieruchomości zlokalizowanych przy ul. Krakowskiej, Przemysłowej , Wieńcu oraz Starym Brześciu Parcele. Ich walorem jest przygotowana infrastruktura techniczna, gwarancją dobrego dojazdu jest położenie w nieznacznych odległościach od dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych, a także lokalizacja w korzystnej odległości od węzła autostradowego Włocławek Zachód w Pikutkowie. Szczegółowe informacje

przetargi Krakowska przetargi Przemysłowa

Urząd Marszałkowski rozpoczął przygotowania do uruchomienia środków do wspierania innowacyjności i rozwoju kujawsko-pomorskich przedsiębiorstw.  Podejmowane działania możliwe są dzięki środkom dostępnym z RPO woj. kujawsko-pomorskiego na lata 2014-2020. W ogłoszonym konkursie , w puli środków przeznaczonych na wsparcie procesów badawczo-rozwojowych znajduje się ponad 68 mln złotych.
Zgodnie z założeniami dofinansowaniem objęte zostaną projekty grantowe zakładające wsparcie przedsiębiorstw poprzez udostępnienie wsparcia na:
- prowadzenie prac badawczo-rozwojowych przez przedsiębiorstwa,
-     bony na zakup przez MŚP prac badawczo-rozwojowych w jednostkach naukowych,
-     bony na patent
Drugi z ogłoszonych konkursów dotyczy wsparcia procesu umiędzynarodowiania przedsiębiorstw. Podmioty zainteresowane udziałem w postępowaniu mogą uzyskać wsparcie na:
- usługi doradcze w zakresie podejmowania i rozwijania działalności eksportowej
- przedsięwzięcia promujące postawy proeksportowe przedsiębiorstw i/lub zapewniające kompleksowe przygotowanie do rozpoczęcia (rozwijania) działalności na rynkach międzynarodowych
- udział w międzynarodowych targach i wystawach oraz w misjach gospodarczych
- wyszukiwanie i dobór partnerów na rynku docelowym.
- Tworzenie i ułatwianie nawiązywania zagranicznych kontaktów gospodarczych
-  projekty z zakresu promocji gospodarczej regionu.
W puli środków znajduje się ponad 64 mln złotych

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego zaprasza przedsiębiorstwa zainteresowane
rozwijaniem działalności eksportowej do wspólnego przygotowania i realizacji projektów będących odpowiedzią na Konkurs ogłoszony przez Urząd Marszałkowski dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego dotyczący poddziałania 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynaradawiania przedsiębiorstw.

W ramach drugiej tury Agencja ogłosiła dwa konkursy na wybór Partnerów dla branż:
•    przetwórstwa spożywczego,
•    elektroniczno-elektrotechnicznej.
Do składania ofert w konkursie TARR zaprasza firmy z województwa kujawsko-pomorskiego w partnerstwie z reprezentującą je instytucją otoczenia biznesu.
Termin składania wniosków  - 1 lutego 2016 r.
Dokumenty dostępne są na stronie :  http://www.bip.tarr.org.pl/zamowienia-publiczne/konkursy/
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu : 56 699 54 89 lub 56 699 54 88 oraz mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.