Lokalizacja w pobliżu autostrady A1 Włocławek Zachód (w Pikutkowie), uzbrojenie w infrastrukturę techniczną, korzystne położenie w stosunku do dróg krajowych i wojewódzkich, a także profesjonalna pomoc i przestrzeń do rozwoju to bezsprzeczne atuty terenów inwestycyjnych zlokalizowanych na terenie gminy Brześć Kujawski. W dniu 12 maja br. odbędzie się postępowanie na sprzedaż terenów zlokalizowanych przy ul. Przemysłowej, Krakowskiej, w obrębie Stary Brześć Parcele, Falborzu oraz w Brześciu przy ul. Nowej, Szkolnej oraz Kilińskiego.
Szczegółowe informacje

ogloszenia04 2 ogloszenia04 1 ogloszenia04 3

 

Urząd Marszałkowski organizuje cykl szkoleń dla podmiotów zainteresowanych aplikowaniem o środki z RPO 2014-2020. Spotkania szkoleniowe odbywać się będą w Bydgoszczy, Toruniu, Włocławku, Grudziądzu i Inowrocławiu oraz Golubiu-Dobrzyniu. Wśród tematów spotkań znajdują się obsługa generatora wniosków, szanse dla planujących uruchomienie pierwszego własnego biznesu i dofinansowanie przedsięwzięć w dziedzinie polityki społecznej.
W ramach cyklu „Środa z Funduszami” zapraszamy osoby zainteresowane założeniem działalności gospodarczej i wykorzystaniem dla jej rozwoju europejskiego wsparcia. Spotkania odbędą się w dniu 6 kwietnia w godz. 10.00 – 13.30 . Zgłoszenia przyjmowane są pod nr tel. 56 62 18 409 lub drogą elektroniczną poprzez formularz rekrutacyjny. Przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych chcących uzyskać wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zapraszamy na spotkania informacyjne pt. „Możliwości wykorzystania środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach ogłaszanych konkursów w województwie kujawsko-pomorskim w roku 2016”, które odbywać się będą  w dniach 5 – 26 kwietnia.
Za względów organizacyjnych spotkania odbywać się będą z podziałem- Miasto Włocławek, powiat włocławski, powiat lipnowski, powiat radziejowski - 26 kwietnia 2016 r. - Starostwo Powiatowe we Włocławku, ul. Cyganka 28, sala Konferencyjna, III piętro. Zgodnie z założeniami spotkanie zorganizowane zostanie w godzinach 9.30 - 14,00.
Zgłoszenia są przyjmowane pod nr tel. 56 62 18 409 lub drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego. Organizatorami są: Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Toruniu oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/szkolenia-i-konferencje

polski exportKujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) we współpracy z Polsko Niemiecką Izbą Przemysłowo Handlową (AHK Polska), firmą ROEX Sp. z o.o., Ministerstwem Rozwoju oraz Izbą Celną w Toruniu zaprasza przedsiębiorców i przedstawicieli otoczenia biznesu, zainteresowanych tematyką eksportową, na konferencję „Polski eksport”. Spotkanie odbędzie się 5 kwietnia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu przy Pl. Teatralnym 2.
 Podczas konferencji omówione będą takie kwestie jak:
•    skuteczne planowanie i wdrażanie działań eksportowych – studium przypadku
•    niemieckie rozporządzenie o opakowaniach w kontekście wprowadzenia wyrobu na niemiecki rynek
•    wsparcie promocji oraz internacjonalizacji przedsiębiorstw w ramach Działania 3.3 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój,
•    Unijny Kodeks Celny – nowe prawodawstwo celne Unii Europejskiej,
•    charakterystyka rynku niemieckiego, aspekty ekonomiczne i kulturowe współpracy,
 
Udział w konferencji jest bezpłatny. Wymagana jest jednak wcześniejsza rejestracja, której można dokonać za pomocą elektronicznego formularza. Decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku dużej ilości chętnych organizatorzy zastrzegają, że ilość osób z jednej firmy lub instytucji może być ograniczona.
Konferencja rozpocznie się o godz. 9.00.

Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs w ramach Działania 2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku, typ projektu 3: Działania szkoleniowe i/lub doradcze skierowane do przedstawicieli MMŚP w zakresie zasad realizacji w zakresie przedsięwzięć w formule partnerstwa publiczno-prywatne Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój.

Przedmiotem konkursu jest realizacja projektów szkoleniowych skierowanych do przedstawicieli MMŚP w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. 

Czytaj więcej: Konkurs w ramach Działania 2.2

Brześć Kujawski to znakomite miejsce dla lokalizacji inwestycji – przygotowane tereny inwestycyjne, przychylny klimat i przestrzeń do rozwoju oraz profesjonalna pomoc stają się wyróżnikami i walorami inwestycyjnymi. Gmina Brześć Kujawski posiada w swojej ofercie blisko 470 ha  uzbrojonych terenów inwestycyjnych stanowiących własność ANR, KSC, osób prywatnych oraz  gminy. W dniu 26 lutego br.  odbędzie się postępowanie przetargowe na sprzedaż nieruchomości zlokalizowanych przy ul. Krakowskiej, Przemysłowej , Wieńcu oraz Starym Brześciu Parcele. Ich walorem jest przygotowana infrastruktura techniczna, gwarancją dobrego dojazdu jest położenie w nieznacznych odległościach od dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych, a także lokalizacja w korzystnej odległości od węzła autostradowego Włocławek Zachód w Pikutkowie. Szczegółowe informacje

przetargi Krakowska przetargi Przemysłowa