przetargiKorzystne położenie w obrębie autostrady A1 oraz sieci dróg krajowych, gminnych i wojewódzkich to wyróżniki brzeskich terenów inwestycyjnych. Pełne uzbrojenie techniczne, uchwała o zwolnieniach od podatków od nieruchomości, profesjonalna pomoc są bezsprzecznymi atutami. W dniu 9 sierpnia br. odbędzie się postępowanie przetargowe na sprzedaż nieruchomości zlokalizowanych przy ul. Przemysłowej, Krakowskiej, w Starym Brześciu Parcele, Falborzu Parcele, a także w Brześciu Kuj. przy ul. Kościuszki, Nowej, Szkolnej, Hanki Sawickiej.
Szczegółowe informacje

bsg 072016W dniu 21 czerwca br. podjęta została uchwała w sprawie zwolnień od podatków od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na terenie gminy Brześć Kujawski. Zgodnie z zapisem, przez okres sześciu lat przemiennie zwalnia się od podatku od nieruchomości:
- budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
- budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
- grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, jeżeli stanowią przedmiot opodatkowania w związku z funkcjonowaniem obiektów wskazanych wyżej.

W przypadku stosowania zwolnień, przemienność oznacza zastosowanie:
- w pierwszym roku i kolejnych latach nieparzystych stosowane będzie zwolnienia wskazane w punkcie 1
- w drugim roku i kolejnych latach parzystych zwolnienia wskazanego w punkcie 2

Warunkiem zastosowania zwolnienia jest oddanie do użytku budynku o co najmniej 25m² powierzchni użytkowej do opodatkowania powstałej w drodze inwestycji albo budynku lub jego części poprzez zmianę sposobu użytkowania i adaptację na cele pozarolniczej działalności gospodarczej.

Czytaj więcej: Uchwała o zwolnieniach od podatków od nieruchomości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów w ramach:
Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw"

Poddziałania 2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej".
II Osi priorytetowej: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I"
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020
O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy .
Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:
1) zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi 4 440 000,00 zł2) zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie wynosi 45 560 000,00 zł.
Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 10 000 zł. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 1 000 000 zł. Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi do 50% wartości kosztów kwalifikowalnych.

Czytaj więcej: Dofinansowanie w ramach działania Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

W dniu 8 czerwca br. krakowska firma Solidus I oficjalnie rozpoczęła budowę nowej inwestycji. W pierwszym etapie przedsięwzięcia na 3,5 hektarowej działce zlokalizowanej w BSG powstanie hala magazynowa z częścią biurowo-socjalną o całkowitej powierzchni ponad 2100 m² . Powstający obiekt stanie się siedzibą spółki Bako2000, która od ponad 20 lat dostarcza wyposażenie sklepów i supermarketów w Polsce, jak i zagranicą.

nowa firma 01nowa firma 02nowa firma 03nowa firma 04
nowa firma 05nowa firma 06nowa firma 07