de minimisW dniu 26 listopada 2020 r. Rada Miejska w Brześciu Kujawskim podjęła uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis. Podjęta uchwała obowiązuje od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2023 r. i jest kontynuacją dotychczas udzielanej pomocy de minimis.

Czytaj więcej: Zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

inline 1089942 9469LPP powraca do planów budowy centrum dystrybucyjnego w Brześciu Kujawskim. Ogłoszona w czerwcu br. decyzja o przesunięciu terminu realizacji projektu spowodowana była pandemią, która wymusiła konieczność znaczącej korekty planów inwestycyjnych polskiego producenta odzieży. Po dokonanej analizie obecnej sytuacji firmy, decyzją zarządu gdańskiej spółki, strategiczna inwestycja w Brześciu Kujawskim ma ruszyć w pierwszym kwartale 2021 r.

Czytaj więcej: LPP potwierdza rozpoczęcie budowy centrum dystrybucyjnego w Brześciu Kujawskim


                              

Kontakt:

Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim  

pl. Władysława Łokietka 1

87-880 Brześć Kujawski  

+48 54 231 63 10 

urzad@brzesckujawski.pl  

 

Referat Rozwoju Gospodarczego i Promocji 

 Al. Władysława Łokietka 1 p.6

87-880 Brześć Kujawski

+48 54 231 63 16, 690 296 837

promocja3@brzesckujawski.pl