umowy 05Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy oraz Bank Gospodarstwa Krajowego zawarły 8 stycznia umowę dotyczącą uruchomienia pożyczek dla przedsiębiorców z regionu. Chodzi o finansowanie przedsięwzięć badawczo-rozwojowych, zmianę modeli biznesowych przedsiębiorstw oraz mikropożyczki.

Projekt, którego dotyczy porozumienie pozwala na uruchomienie przez Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy trzech produktów finansowych o łącznej wartości ponad 58 mln zł (środki BGK w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz wkład własny KPFP):

Czytaj więcej: Pożyczki dla przedsiębiorców z regionu

flaga euRok 2018 będzie dla przedsiębiorców kolejnym maratonem naboru z grantami. Ich zdobycie ułatwią zmienione kryteria konkursów. Jak informuje „Puls Biznesu”, najbliższych 12 miesięcy będzie obfitowało w wiele dotacyjnych szans dla innowacyjnych firm. Ten rok wyznacza jednocześnie półmetek obecnej perspektywy unijnej.
Więcej informacji:

https://www.pb.pl/najciekawsze-unijne-dotacje-dla-firm-w-2018-r-902280

srodki przedsSamorządowy wojewódzki Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju i regionalne konsorcjum banków spółdzielczych zawarły umowę uruchamiającą 23 miliony złotych na udzielane lokalnie pożyczki dla małych i średnich przedsiębiorstw. Konsorcjum tworzą Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy we Włocławku, który jest liderem porozumienia, oraz Bank Spółdzielczy w Koronowie, Bank Spółdzielczy w Inowrocławiu i Bank Spółdzielczy w Toruniu. Pożyczki na rozwój (do 300 tysięcy złotych) i pożyczki inwestycyjne (od 300 tys. do 2 mln złotych) będą udzielane już od stycznia 2018 r. .

marsz8  grudnia br. w powiecie włocławskim gościł Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki, który odwiedził również tereny Brzeskiej Strefy Gospodarczej. Jednym z punktów wizyty było spotkanie w Urzędzie Miejskim, podczas którego samorządowcy omawiali dalsze możliwości rozwoju terenów inwestycyjnych, z możliwością dofinansowania ze środków UE, samorządu województwa kujawsko-pomorskiego oraz powiatu włocławskiego.

kolejn inw 175 ha sprzedanych terenów inwestycyjnych, negocjacje w zakresie kolejnych obszarów trwają. Działania w Brzeskiej Strefie Gospodarczej nie zwalniają tempa. Trwają prace przy budowie firmy Kongsberg, H&S Steel oraz firmie Kleib. Efekty rozpoczętych w październiku robót przy dwóch kolejnych firmach są już widoczne. W ostatnim czasie, do 22 podmiotów, które nabyły grunty, dołączyła kolejna firma, która zakupiła 1,5 ha działkę w obszarze BSG.

 

 

 

Czytaj więcej: Kolejny inwestor w Strefie