odprow wodyOgłoszono przetarg na budowę systemu odprowadzania wód deszczowych na terenie Brzeskiej Strefy Gospodarczej. Zgodnie z postępowaniem przetargowym, zakres inwestycji obejmować będzie wykonanie rowu odpływowego wraz ze zbiornikiem retencyjnym w celu odprowadzenia i retencjonowania wód deszczowych z powierzchni części działek zlokalizowanych w granicy strefy gospodarczej w miejscowości Pikutkowo. W celu czasowego usuwania nieczystości do zbiornika zaprojektowano drogę zjazdową , która za pośrednictwem istniejącego zjazdu będzie połączona z drogą asfaltową.
Termin składania ofert – 28 października 2016 r.

kleib1Korzystając z możliwości jakie daje przebiegająca przez teren gminy autostrada A1 podjęto szereg działań mających na celu podniesienie atrakcyjności terenów Brzeskiej Strefy Gospodarczej. Wiedząc, że kompleksowe przygotowanie obszarów pod przedsięwzięcia biznesowe to klucz do rozwoju gospodarczego, w pełni uzbrojono tereny inwestycyjne.

mercator1Równocześnie z prowadzonymi inwestycjami prowadzone są działania promocyjno-marketingowe. Obecność na targach, reklama w mediach oraz strona dedykowana inwestorom sprawia, że zainteresowanie terenami wzrasta. Kolejni inwestorzy rozpoczynają roboty budowlane. Na hektarowej działce prace rozpoczęła firma Mercator. Zgodnie z przyjętą strategią firmy do końca 2017 r. powstanie zakład zajmujący się produkcją wyrobów z włókniny. Nową inwestycję rozpoczęła także firma Klejb.

przetargiKompleksowo przygotowane tereny pod przedsięwzięcia biznesowe, uchwała o zwolnieniach od podatków od nieruchomości, a także profesjonalna pomoc – to bezsprzeczne atuty brzeskich terenów inwestycyjnych. Korzystne położenie w obrębie autostrady A1 oraz sieć dróg krajowych, wojewódzkich i gminnych – to wyróżniki Brześcia Kujawskiego. Gmina posiada w swej ofercie blisko 470 ha stanowiących własność gminy, ANR oraz osób prywatnych. Najbliższe postępowanie przetargowe na sprzedaż nieruchomości odbędzie się 21 października br. Przetargi obejmować będą nieruchomości zlokalizowane przy ul. Przemysłowej, Krakowskiej, w Starym Brześciu Parcele, a także w Brześciu Kuj. przy ul. Kościuszki, Szkolnej, Hanki Sawickiej.
Szczegółowe informacje.

real expoW dniach 4 – 6 października 2016 r. gmina Brześć Kujawski prezentowała się na targach EXPO Real 2016 w Monachium.
Targi są największą i najważniejszą platformą biznesu dla międzynarodowego sektora nieruchomości i inwestycji. W wydarzeniu udział brały firmy i dostawcy usług deweloperskich, finansowych, wykonawczych, marketingowych oraz te, które oferują, zarządzają lub użytkują wszelkie rodzaje nieruchomości, a także samorządy.

W tegorocznej edycji uczestniczyło 1798 wystawców z 29 państw, targi odwiedziło 39 000 uczestników z 77 krajów.

Czytaj więcej: Brześć Kujawski na targach Real Expo w Monachium

14370342 570861076438888 5828868013786080522 nKorzystając z możliwości jakie daje autostrada A1 samorząd brzeski podejmuje szereg działań mających na celu podniesienie atrakcyjności terenów inwestycyjnych. Staraniom towarzyszą działania promocyjno-marketingowe, które zachęcają do lokowania przedsięwzięć na terenie Brzeskiej Strefy Gospodarczej.

W dniach 22-24 września br. przedstawiciele gminy uczestniczyli w targach Asia Trade w Ostródzie - jedynym w Polsce wydarzeniu targowo-kongresowym, które tak kompleksowo podejmuje tematykę relacji biznesowych na linii Polska-Azja. Jego celem jest wskazanie nowych możliwości rozwoju oraz dostarczenie kompleksowej wiedzy i sprawdzonych rozwiązań w zakresie nawiązywania kontaktów handlowych z krajami azjatyckimi. W trakcie tego 3-dniowego wydarzenia przedstawiana była oferta inwestycyjna gminy. Po raz pierwszy wykorzystany został wizerunek mieszkanki gminy Brześć Kujawski wyłonionej w trakcie castingu „Zostań twarzą Brzeskiej Strefy Gospodarczej”.

Czytaj więcej: Brześć Kujawski targach Asia Trade w Ostródzie