bsg 18122018 5Brzeska Strefa Gospodarcza przyciąga kolejnych Inwestorów! Nowoczesną fabrykę rowerów wybuduje portugalska firma RTE Poland.  18 grudnia br.  Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna wydała spółce decyzję o wsparciu projektu , co umożliwi jej zwolnienie z podatku dochodowego. Szacowana na 80 mln zł inwestycja przyczyni się do rozwoju gospodarczego regionu i stworzy nowe miejsca pracy.  Do podmiotów, które już zainwestowały w Brześciu Kujawskim dołącza spółka utworzona z inicjatywy RTE SA, które jest portugalskim przedsiębiorstwem produkującym rowery. Produkty tej grupy obecne są na rynkach w Europie, Azji, Ameryce Południowej i Północnej oraz w Afryce .

Czytaj więcej: Portugalska firma inwestuje w Brzeskiej Strefie Gospodarcze

ksc1 20181205Krajowa Spółka Cukrowa S.A. ogłosiła przetarg na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej o łącznej powierzchni 8,7945 ha położonej w Brześciu Kujawskim. Nieruchomość obejmuje działki 27/21 o powierzchni 5,9344 oraz działkę 588/1 o powierzchni 2,8601. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1 970 000 zł. Licytacja odbędzie się w dniu 19 grudnia br. o godz. 11.00

Czytaj więcej: Przetarg na działki Krajowej Spółki Cukrowej 

bsg 20181129Prace w obszarze brzeskich terenów inwestycyjnych nie zwalniają tempa. Trwają roboty związane z rozbudową infrastruktury w Brzeskiej Strefie Gospodarczej - budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej przy drodze gminnej nr 190428C. Przy sprzyjającej pogodzie prace finalizują też Inwestorzy. Część z nich jest w trakcie opracowywania dokumentacji, część prowadzi roboty budowlane. Na ponad 0,5 ha działce powstaje nowa hala produkcyjna, z kolej firma H&S Steel prowadzi drugą część inwestycji. Zgodnie z założeniami, w ciągu dwóch najbliższych miesięcy sfinalizowane zostaną kolejne umowy przedwstępne.

Czytaj więcej: Prace w BSG nie zwalniają tempa 

inw 20181116Gmina Brześć Kujawski od wielu lat pokazuje, że można wykorzystać znakomite położenie. Lokalizacja to jednak nie wszystko żeby przyciągnąć inwestorów. Zaangażowanie i otwartość na współpracę, połączona z proinwestorskim podejściem, a także szybkimi działaniami przynoszą określone rezultaty. Warunkiem koniecznym do finalizacji każdej inwestycji jest odpowiednia infrastruktura. Atutem Brzeskiej Strefy jest uzbrojenie jest w pełną infrastrukturę techniczną. Wzrastająca liczba nowych podmiotów gospodarczych niesie z sobą konieczność realizacji dalszych inwestycji infrastrukturalnych. W październiku br. Rada Miejska wyraziła zgodę na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości gruntowych położonych w Machnaczu. Zgodnie z planem teren ten zostanie przeznaczony pod drogę gminną, publicznie dostępne samorządowe ciągi piesze, place i pętlę autobusową. W chwili obecnej brzeski Zakład Usług Komunalnych prowadzi prace związane z realizacją projektu

Czytaj więcej: Inwestycje w Brzeskiej Strefie Gospodarczej

Środki na innowacjePod koniec listopada ruszają konkursy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w których mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z regionu będą mogły uzyskać środki na innowacje.

- W naszym Regionalnym Programie Operacyjnym co czwartą złotówkę przeznaczamy na wspieranie przedsiębiorców. Środki kierujemy między innymi na działania innowacyjne. Dodatkowe punkty przyznajemy przedsiębiorstwom, które planują innowacje w skali kraju lub nawet świata – mówi marszałek Piotr Całbecki.

Konkursy będą przebiegać jednocześnie dla przedsiębiorstw przemysłowych i usługowych. Dla tych pierwszych do podziału jest 52,5 mln złotych, dla drugich 17,5 mln złotych.

Czytaj więcej: Środki na innowacje