LPP BRZESC 2LPP inwestuje 500 mln zł w budowę Centrum Dystrybucyjnego w Brześciu Kujawskim i rozwija współpracę z samorządem.  Podczas wizyty studyjnej w Pruszczu Gdańskim, przedstawiciele firmy LPP : Przemysław Lutkiewicz – wiceprezes Zarządu oraz Jacek Kujawa – wiceprezes Zarządu oraz burmistrz Brześcia Kujawskiego Tomasz Chymkowski podpisali list intencyjny.

Czytaj więcej: Brześć Kujawski w Centrum Uwagi – rozpoczynamy realizację projektu

rada rozwoju obszaru gospodarczegoW czerwcu ubiegłego roku w życie weszła ustawa o wspieraniu nowych inwestycji. Na jej podstawie Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. jest zobligowana do powołania Rady Rozwoju Obszaru Gospodarczego, która pełnić będzie funkcje opiniodawczo – doradcze dla PSSE. W jej skład wchodzić będą przedstawiciele przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego oraz przedstawiciele rad dialogu społecznego. Mamy zaszczyt poinformować , że Burmistrz Brześcia Kujawskiego – Tomasz Chymkowski został wytypowany jako reprezentant Powiatu do prac w Radzie Rozwoju Obszaru Gospodarczego. Brzeska Strefa Gospodarcza to obszar wpływający na rozwój nie tylko gminy Brześć Kujawski, ale całego regionu.

Czytaj więcej: Burmistrz Brześcia Kujawskiego wśród członków Rady Rozwoju Obszaru Gospodarczego PSSE

trebud2Dynamicznie zmienia się krajobraz terenów inwestycyjnych. Grono przedsiębiorców, którzy zaufali marce Brzeskiej Strefie Gospodarczej systematycznie się powiększa! W ostatnich dniach transakcje kupna sfinalizowała dynamicznie rozwijająca się polska firma budowlana TreBud! Firma, która z powodzeniem funkcjonuje na rynku od kilku lat, wkrótce rozpocznie prace związane z realizacją inwestycji. Zgodnie z przyjętym harmonogramem, już w przyszłym roku Inwestor rozpocznie działalność w nowej siedzibie.

forum 22000 uczestników, 300 prelegentów, 30 paneli tematycznych i dwa dni obrad – 18 marca br. rozpoczęło się jedno z najważniejszych wydarzeń gospodarczo-politycznych – Międzynarodowe Forum Gospodarcze Welconomy. Konferencja trwale wpisała się w kalendarz najważniejszych wydarzeń ekonomicznych w Polsce. Celem obrad jest łączenie różnych środowisk politycznych, biznesowych i naukowych, aby podczas wspólnych obrad znajdować nowe rozwiązania dla polskiej gospodarki.
26. Forum Gospodarcze gromadzi przedstawicieli rządu i samorządów, reprezentantów świata gospodarki, nauki i kultury, a także gości z zagranicy. Hasło przewodnie forum brzmi „Niepodległa – nowe wyzwania”.

Czytaj więcej: 26. Welconomy Forum w Toruniu

0853d2e5e553eeaa3fa38215cb1df547Projekt „Catching-up Regions Initiative” oraz rozwiązania które pozwolą na pobudzenie rozwoju gospodarczego miasta Włocławek i regionu kujawsko – pomorskiego były tematem warsztatów, które w dniu 18 marca br. odbywały się we Włocławku. W spotkaniu udział wzięli między innymi przedstawiciele: Banku Światowego, Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego, Powiatowego Urzędu Pracy, Urzędu Miasta Włocławek oraz samorządu brzeskiego.

Catching-up Regions to inicjatywa Unii Europejskiej, ideą której jest bezpośrednia współpraca z mniej rozwiniętymi regionami UE w celu przezwyciężenia barier rozwojowych. Inicjatywa ta realizowana jest przy pomocy Banku Światowego. W województwie kujawsko-pomorskim z inicjatywy Samorządu Województwa realizowany jest projekt dotyczący Włocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF), którego celem jest wypracowanie, przy udziale samorządów różnych szczebli, wspólnej wizji rozwoju tego obszaru.


                              

Kontakt:

Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim  

pl. Władysława Łokietka 1

87-880 Brześć Kujawski  

+48 54 231 63 10 

urzad@brzesckujawski.pl  

 

Referat Rozwoju Gospodarczego i Promocji 

 Al. Władysława Łokietka 1 p.6

87-880 Brześć Kujawski

+48 54 231 63 16, 690 296 837

promocja3@brzesckujawski.pl