kontakt

bsg 072016W dniu 21 czerwca br. podjęta została uchwała w sprawie zwolnień od podatków od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na terenie gminy Brześć Kujawski. Zgodnie z zapisem, przez okres sześciu lat przemiennie zwalnia się od podatku od nieruchomości:
- budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
- budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
- grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, jeżeli stanowią przedmiot opodatkowania w związku z funkcjonowaniem obiektów wskazanych wyżej.

W przypadku stosowania zwolnień, przemienność oznacza zastosowanie:
- w pierwszym roku i kolejnych latach nieparzystych stosowane będzie zwolnienia wskazane w punkcie 1
- w drugim roku i kolejnych latach parzystych zwolnienia wskazanego w punkcie 2

Warunkiem zastosowania zwolnienia jest oddanie do użytku budynku o co najmniej 25m² powierzchni użytkowej do opodatkowania powstałej w drodze inwestycji albo budynku lub jego części poprzez zmianę sposobu użytkowania i adaptację na cele pozarolniczej działalności gospodarczej.

Czytaj więcej: Uchwała o zwolnieniach od podatków od nieruchomości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów w ramach:
Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw"

Poddziałania 2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej".
II Osi priorytetowej: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I"
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020
O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy .
Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:
1) zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi 4 440 000,00 zł2) zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie wynosi 45 560 000,00 zł.
Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 10 000 zł. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 1 000 000 zł. Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi do 50% wartości kosztów kwalifikowalnych.

Czytaj więcej: Dofinansowanie w ramach działania Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

W dniu 8 czerwca br. krakowska firma Solidus I oficjalnie rozpoczęła budowę nowej inwestycji. W pierwszym etapie przedsięwzięcia na 3,5 hektarowej działce zlokalizowanej w BSG powstanie hala magazynowa z częścią biurowo-socjalną o całkowitej powierzchni ponad 2100 m² . Powstający obiekt stanie się siedzibą spółki Bako2000, która od ponad 20 lat dostarcza wyposażenie sklepów i supermarketów w Polsce, jak i zagranicą.

nowa firma 01nowa firma 02nowa firma 03nowa firma 04
nowa firma 05nowa firma 06nowa firma 07

Grunt na MedalTrwa siódma edycja ogólnopolskiego konkursu „Grunt na Medal 2016” organizowanego przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. oraz Marszałków Województw. Konkurs daje niepowtarzalną szansę na promocje gminy, jako najlepszego miejsca lokalizacji dla inwestycji produkcyjnych, wyjątkowe możliwości pozyskania inwestorów zagranicznych, a także szansę na pozyskanie informacji dotyczącej preferencji inwestorów. Działania promocyjne gminy są elementem niezbędnym w tworzeniu  silnej pozycji konkurencyjnej, dlatego w tegorocznej edycji nie mogło zabraknąć terenów znajdujących się w Brzeskiej Strefie Gospodarczej. W konkursie wzięły udział 142 gminy, które nadesłały 179 ofert. Do II etapu konkursu zakwalifikowano 81 działek, wytypowanych przez Centra Obsługi Inwestora - Partnerów PAIiIZ, wśród nich siedem terenów produkcyjnych z regionu kujawsko-pomorskiego.

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że wśród nich jest 13 ha działka z terenu gminy Brześć Kujawski. W tym etapie konkursu (trwającym do 30 września) nastąpi wizytacja wyselekcjonowanych terenów.W składzie komisji oceniającej znajdować się będą przedstawiciele Polskiej Agencji Informacji Inwestycji Zagranicznych (PAiIiZ), Kujawsko-Pomorskiego Centrum Obsługi Inwestora (COI) oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.