DJI 0293 MałyBrzeska Strefa Gospodarczej staje się wizytówką oraz wyznacznikiem rozwoju gospodarczego i wzrostu konkurencyjności nie tylko samej Gminy Brześć Kujawski, ale i całego regionu kujawsko-pomorskiego. 26 podmiotów gospodarczych, które inwestują na obszarze ponad 150 ha z deklaracjami utworzenia 4000 miejsc pracy, daje możliwość poprawy sytuacji na rynku pracy nie tylko dla powiatu włocławskiego, ale też powiatów znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie, gdzie bezrobocie osiąga wskaźniki najwyższe w województwie, ale też wzrost wpływów do budżetu; są gwarancją impulsu rozwojowego dla lokalnej gospodarki. Gmina Brześć Kujawski nie zwalnia tempa i dalej działa na rzecz pozyskania inwestorów i rozwoju gospodarczego.

Czytaj więcej: Promocja terenów inwestycyjnych

indeksZakładanie firmy, podatki i księgowość, ubezpieczenia, uprawnienia, zwieszenie i wznowienie działalności, informacje o kontrahentach, sprzedaż i marketing - to tylko niektóre z zagadnień, jakie można znaleźć na portalu Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii - Biznes.gov.pl.

Serwis jest źródłem aktualnych informacji dotyczących zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz miejscem, gdzie można zrealizować online sprawy związane z zarządzaniem firmą. Załatwianie spraw ułatwiają dostępne na stronie gotowe formularze, opisy urzędowych usług oraz możliwość składania wniosków do instytucji państwowych drogą elektroniczną. Przedsiębiorcy znajdą tutaj szczegółowe informacje o obowiązujących przepisach prawa, wymaganych procedurach i formalnościach związanych z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce oraz w całej Unii Europejskiej.

Czytaj więcej: Biznes.gov.pl – serwis usługowo – informacyjny dla przedsiębiorców

zw podatkiStabilna , długofalowa polityka podatkowa jest jednym z atutów Brześcia Kujawskiego. W dniu 6 grudnia 2018 r. Rada Miejska podjęła uchwałę dotyczącą stawek podatku od nieruchomości, które obowiązywać będą w roku 2019. Na stałym, niezmiennym poziomie pozostają między innymi stawki podatku od nieruchomości od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,85 zł / m2, od budynków mieszkalnych lub ich części – 0,40 zł/m2 , budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 18 zł/m2.

Roczne stawki podatku od nieruchomości w wysokości:

Czytaj więcej: Stawki podatku od nieruchomości

DJI 0001 ŚredniStrefa przyciąga! Blisko 120 ha sprzedanych gruntów, ponad 25 ha z podpisanymi umowami przedwstępnymi, 26 inwestorów,   ponad 49 000 m2 powierzchni obiektów, które już zostały pobudowane lub są w trakcie realizacji , 4000 deklarowanych miejsc pracy – to wynik działań w Brzeskiej Strefie Gospodarczej. Gmina Brześć Kujawski od wielu lat pokazuje, że można wykorzystać znakomite położenie. Atrakcyjna lokalizacja to jednak nie wszystko. Dobrze przygotowane tereny, pełna infrastruktura techniczna, profesjonalne i kompleksowe wsparcie procesów inwestycyjnych, indywidualne podejście do inwestora oraz ulgi podatkowe to czynniki, które przyciągają biznes. Cieszy fakt, że kolejni inwestorzy doceniają  brzeskie tereny inwestycyjne i lokują projekty na terenie BSG , tym bardziej , że obok  firm o profilu działalności magazynowo – logistycznej powstają firmy produkcyjne. W roku 2018 do grona podmiotów gospodarczych dołączyli między innymi firma LPP – znany na światowych rynkach producent odzieży, która już wkrótce rozpocznie prace przy budowie hali o powierzchni ponad 100 000 m2 oraz portugalski producent rowerów – firma RTE Sp. z o.o.

Czytaj więcej: Dla Strefy był to dobry rok

Środki na innowacjeLokalny Punkt Informacyjnych Funduszy Europejskich we Włocławku zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne „Fundusze Europejskie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw”. Na spotkaniu omówione zostaną możliwości wsparcia dla firm, a także zasady uzyskania wsparcia na prace badawcze w ramach programu Fundusz Badań i Wdrożeń, europejskich pożyczek na rozwój firmy oraz dofinansowań na szkolenia.
Szkolenie odbędzie się w dniu 8 stycznia 2019 w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich we Włocławku, ul. Bechiego 2, sala konferencyjna.
Zgłoszenia przyjmowane są za pomocą formularza zgłoszeniowego oraz telefonicznie pod numerem telefonu: 56 235 67 21.
Szczegółowe informacje :  http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/szkolenia-i-konferencje?mmid=182