WojewodaStrefa przyciąga kolejnych inwestorów, a samorząd nie zwalnia tempa w pozyskiwaniu nowych podmiotów gospodarczych, działaniach związanych z dozbrajaniem terenów inwestycyjnych oraz modernizacją infrastruktury drogowej . W dniu 13 lutego br. odbyło się spotkanie przedstawicieli samorządu brzeskiego z reprezentantami Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Rozmowy dotyczyły planowanej inwestycji portugalskiej firmy RTE, a także nowych projektów i działań związanych z ustawą z czerwca ubiegłego roku, która wprowadziła inne zasady funkcjonowania Specjalnych Stref Ekonomicznych - zniosła ich granice i ułatwiała przedsiębiorcom inwestowanie, tworząc Polską Strefę Inwestycji.

Czytaj więcej: Z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim oraz Wiceprezesem PSSE o rozwoju Brześcia Kujawskiego

strona MałyKujawsko – Pomorskie Centrum Obsługi Inwestorów przygotowuje się do uruchomienia programu rozwijającego kompetencje w zakresie obsługi inwestorów dla urzędów gminnych naszego regionu. Program dla którego Instytucją Zarządzającą jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
W ramach uczestnictwa w projekcie zaplanowano cykl szkoleń merytorycznych dla pracowników oraz kadry zarządzającej poświęconych m.in. tworzeniu ofert inwestycyjnych, standardom obsługi inwestora, współpracy z lokalnym biznesem, planowaniu przestrzennemu oraz zarządzaniu rozwojem gminy.

Czytaj więcej: Obsługa inwestorów w nowym projekcie

DJI 0293 MałyBrzeska Strefa Gospodarczej staje się wizytówką oraz wyznacznikiem rozwoju gospodarczego i wzrostu konkurencyjności nie tylko samej Gminy Brześć Kujawski, ale i całego regionu kujawsko-pomorskiego. 26 podmiotów gospodarczych, które inwestują na obszarze ponad 150 ha z deklaracjami utworzenia 4000 miejsc pracy, daje możliwość poprawy sytuacji na rynku pracy nie tylko dla powiatu włocławskiego, ale też powiatów znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie, gdzie bezrobocie osiąga wskaźniki najwyższe w województwie, ale też wzrost wpływów do budżetu; są gwarancją impulsu rozwojowego dla lokalnej gospodarki. Gmina Brześć Kujawski nie zwalnia tempa i dalej działa na rzecz pozyskania inwestorów i rozwoju gospodarczego.

Czytaj więcej: Promocja terenów inwestycyjnych

indeksZakładanie firmy, podatki i księgowość, ubezpieczenia, uprawnienia, zwieszenie i wznowienie działalności, informacje o kontrahentach, sprzedaż i marketing - to tylko niektóre z zagadnień, jakie można znaleźć na portalu Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii - Biznes.gov.pl.

Serwis jest źródłem aktualnych informacji dotyczących zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz miejscem, gdzie można zrealizować online sprawy związane z zarządzaniem firmą. Załatwianie spraw ułatwiają dostępne na stronie gotowe formularze, opisy urzędowych usług oraz możliwość składania wniosków do instytucji państwowych drogą elektroniczną. Przedsiębiorcy znajdą tutaj szczegółowe informacje o obowiązujących przepisach prawa, wymaganych procedurach i formalnościach związanych z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce oraz w całej Unii Europejskiej.

Czytaj więcej: Biznes.gov.pl – serwis usługowo – informacyjny dla przedsiębiorców