62465708 2267621253551860 7786684014391197696 nW Bałtyckim Porcie Nowych Technologii zainaugurowano funkcjonowanie Rady Rozwoju Obszaru Gospodarczego powołanej przez Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną. Głównym zadaniem Rady jest opiniowanie w sprawach dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej na terenie obszaru oraz proponowanie kierunków działań na rzecz poprawy otoczenia przedsiębiorstw i rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru. W jej składzie zasiadają przedstawiciele przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego oraz przedstawiciele rad dialogu społecznego.

Czytaj więcej: I posiedzenie Rady Rozwoju Obszaru Gospodarczego

eingangMiędzy 4 a 7 czerwca br. Monachium staje się światową stolicą transportu za sprawą targów Transport Logistic 2019. Ponad sto tysięcy metrów kwadratowych powierzchni wystawienniczej, kilkadziesiąt tysięcy zwiedzających z całego świata, tysiące wystawców z kilkudziesięciu krajów – tak w skrócie można opisać targi, prestiżowe spotkanie przedstawicieli branży transportowej, logistycznej, IT oraz zarządzania łańcuchem dostaw, organizowane w Monachium już od ponad 40 lat.

Czytaj więcej: Brzeska Strefa Gospodarcza na targach Transport Logistics 2019 w Monachium

LPP BRZESC 2LPP inwestuje 500 mln zł w budowę Centrum Dystrybucyjnego w Brześciu Kujawskim i rozwija współpracę z samorządem.  Podczas wizyty studyjnej w Pruszczu Gdańskim, przedstawiciele firmy LPP : Przemysław Lutkiewicz – wiceprezes Zarządu oraz Jacek Kujawa – wiceprezes Zarządu oraz burmistrz Brześcia Kujawskiego Tomasz Chymkowski podpisali list intencyjny.

Czytaj więcej: Brześć Kujawski w Centrum Uwagi – rozpoczynamy realizację projektu

rada rozwoju obszaru gospodarczegoW czerwcu ubiegłego roku w życie weszła ustawa o wspieraniu nowych inwestycji. Na jej podstawie Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. jest zobligowana do powołania Rady Rozwoju Obszaru Gospodarczego, która pełnić będzie funkcje opiniodawczo – doradcze dla PSSE. W jej skład wchodzić będą przedstawiciele przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego oraz przedstawiciele rad dialogu społecznego. Mamy zaszczyt poinformować , że Burmistrz Brześcia Kujawskiego – Tomasz Chymkowski został wytypowany jako reprezentant Powiatu do prac w Radzie Rozwoju Obszaru Gospodarczego. Brzeska Strefa Gospodarcza to obszar wpływający na rozwój nie tylko gminy Brześć Kujawski, ale całego regionu.

Czytaj więcej: Burmistrz Brześcia Kujawskiego wśród członków Rady Rozwoju Obszaru Gospodarczego PSSE


                              

Kontakt:

Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim  

pl. Władysława Łokietka 1

87-880 Brześć Kujawski  

+48 54 231 63 10 

urzad@brzesckujawski.pl  

 

Referat Rozwoju Gospodarczego i Promocji 

 Al. Władysława Łokietka 1 p.6

87-880 Brześć Kujawski

+48 54 231 63 16, 690 296 837

promocja3@brzesckujawski.pl