nowa h 20180309Gmina Brześć Kujawski podejmuje szereg działań dla wzmocnienia marki BSG i zachęcenia do lokowania inwestycji na terenie Brześcia Kujawskiego. Doceniając atuty przygotowanych terenów inwestycyjnych, H&S Steel zwiększa powierzchnię inwestycyjną. W roku 2017 firma kupiła działkę 2,6 ha , na obszarze której trwają zaawansowane prace budowlane. Jest to pierwszy etap inwestycji, który zgodnie z planem zakończy się niebawem. W pierwszych miesiącach tego roku, firma nabyła kolejne działki o powierzchni bliskiej 4,7 ha. Rozpoczęcie nowego projektu rozpocznie się w połowie roku.

kon 120180307Rozwój terenów inwestycyjnych i wzrost gospodarczy to priorytety w działaniach na których skupia się samorząd Brześcia Kujawskiego. Przygotowane tereny, lokalizacja w sąsiedztwie kluczowych szlaków komunikacyjnych, przychylny klimat i ulgi podatkowe - są magnesem przyciągającym inwestorów. 25 nowych podmiotów gospodarczych, ponad 70 ha sprzedanych gruntów, blisko 50 ha będących w trakcie negocjacji, ponad 2 000 deklarowanych miejsc pracy – tak można podsumować ostatni czas na obszarze Brzeskiej Strefy Gospodarczej.  Jedną z większych firm , które w ostatnim czasie zakończyły inwestycje, jest liczący się na globalnym rynku producent komponentów i systemów dla przemysłu motoryzacyjnego norweski holding

Czytaj więcej: Kongsberg Automotive rozpoczął działalność na terenie BSG

logo wsparcie3Informacje o zagranicznych biurach handlowych, o branżowych programach promocji, dostęp do kompleksowych informacji z zakresu działań Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera, o ofercie polskiego Funduszu Rozwoju, oferty zagranicznych firm, bazy przetargów, również i zagranicznych, informacje o targach, wystawach i konferencjach w Polsce i na świecie – wszystkie te informacje można znaleźć na stronie www.trade.gov.pl . Strona działa również w lokalnym wymiarze. Dla osób chcących uzyskać szczegółowe informacje na temat gospodarki regionu, regionalnego COIE, dane na temat organizowanych misji , dane z analiz i przewodników dostępne są na stronie: www.kujawskopomorskie.trade.gov.pl

fundusze1512 Lokalny Punkt Informacyjnych Funduszy Europejskich we Włocławku zaprasza na cykl bezpłatnych spotkań informacyjnych, na których omówione zostaną dostępne w 2018 roku z funduszy europejskich formy wsparcia dla przedsiębiorstw. Pierwsze spotkanie odbędzie się 27 lutego br. we Włocławskim Inkubatorze Innowacji i Przedsiębiorczości, ul .Toruńska 148, sala konferencyjna, w godzinach od 10:00 do 14:30. Kolejne spotkania zaplanowano:
- 1.03.2018 r. Rypin, sala sesyjna Urzędu Miasta, ul. Warszawska 40,  w godzinach 10:00 – 14:00;
- 6.03.2018 r. Aleksandrów Kujawski, Starostwo Powiatowe, ul. Słowackiego 8, sala konferencyjna 121, w godzinach 10:00 – 14:00.

Spotkanie skierowane jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich, którzy planują rozwój firmy,  zmianę profilu prowadzonej działalności, mają  pomysł na nowatorskie, innowacyjne produkty lub technologie, planują zakup środków trwałych czy rozbudowę infrastruktury albo poszukują wsparcia na przeszkolenie pracowników.

Zgłoszenia na spotkania informacyjne odbywać się będą poprzez formularz zgłoszeniowy lub telefonicznie pod nr telefonu: 54 235 67 21.

foto 8 MediumKolejni inwestorzy, hektary sprzedanej ziemi, ponad dwa tysiące deklarowanych miejsc pracy i unijne pieniądze na promocje – tak w skrócie można podsumować ostatni rok w Brzeskiej Strefie Gospodarczej. Nie zwalniając tempa działań, początek roku 2018 możemy również zaliczyć do udanych dla rozwoju brzeskich terenów inwestycyjnych. Do ponad 20 podmiotów gospodarczych, które ulokowały swoje przedsięwzięcia na terenie BSG, dołączają następni inwestorzy. W ostatnim czasie umowy przedwstępne zostały podpisane na sprzedaż kolejnych 10 ha, a jedna z firm zdecydowała się na powiększenie powierzchni dokupując ponad 4 ha.