kontakt

przetargiKompleksowo przygotowane tereny pod przedsięwzięcia biznesowe, uchwała o zwolnieniach od podatków od nieruchomości, a także profesjonalna pomoc – to bezsprzeczne atuty brzeskich terenów inwestycyjnych. Korzystne położenie w obrębie autostrady A1 oraz sieć dróg krajowych, wojewódzkich i gminnych – to wyróżniki Brześcia Kujawskiego. Gmina posiada w swej ofercie blisko 470 ha stanowiących własność gminy, ANR oraz osób prywatnych. Najbliższe postępowanie przetargowe na sprzedaż nieruchomości odbędzie się 21 października br. Przetargi obejmować będą nieruchomości zlokalizowane przy ul. Przemysłowej, Krakowskiej, w Starym Brześciu Parcele, a także w Brześciu Kuj. przy ul. Kościuszki, Szkolnej, Hanki Sawickiej.
Szczegółowe informacje.

real expoW dniach 4 – 6 października 2016 r. gmina Brześć Kujawski prezentowała się na targach EXPO Real 2016 w Monachium.
Targi są największą i najważniejszą platformą biznesu dla międzynarodowego sektora nieruchomości i inwestycji. W wydarzeniu udział brały firmy i dostawcy usług deweloperskich, finansowych, wykonawczych, marketingowych oraz te, które oferują, zarządzają lub użytkują wszelkie rodzaje nieruchomości, a także samorządy.

W tegorocznej edycji uczestniczyło 1798 wystawców z 29 państw, targi odwiedziło 39 000 uczestników z 77 krajów.

Czytaj więcej: Brześć Kujawski na targach Real Expo w Monachium

14370342 570861076438888 5828868013786080522 nKorzystając z możliwości jakie daje autostrada A1 samorząd brzeski podejmuje szereg działań mających na celu podniesienie atrakcyjności terenów inwestycyjnych. Staraniom towarzyszą działania promocyjno-marketingowe, które zachęcają do lokowania przedsięwzięć na terenie Brzeskiej Strefy Gospodarczej.

W dniach 22-24 września br. przedstawiciele gminy uczestniczyli w targach Asia Trade w Ostródzie - jedynym w Polsce wydarzeniu targowo-kongresowym, które tak kompleksowo podejmuje tematykę relacji biznesowych na linii Polska-Azja. Jego celem jest wskazanie nowych możliwości rozwoju oraz dostarczenie kompleksowej wiedzy i sprawdzonych rozwiązań w zakresie nawiązywania kontaktów handlowych z krajami azjatyckimi. W trakcie tego 3-dniowego wydarzenia przedstawiana była oferta inwestycyjna gminy. Po raz pierwszy wykorzystany został wizerunek mieszkanki gminy Brześć Kujawski wyłonionej w trakcie castingu „Zostań twarzą Brzeskiej Strefy Gospodarczej”.

Czytaj więcej: Brześć Kujawski targach Asia Trade w Ostródzie

kanaliza bsgSamorząd brzeski nie ustaje w zabiegach mających na celu poprawę atrakcyjności terenów inwestycyjnych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Inwestorów zlecone zostało opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę systemu odprowadzenia wód deszczowych na terenie Brzeskiej Strefy Gospodarczej – II etap. Zadanie obejmuje między innymi przygotowanie projektu budowlano-wykonawczego, wykonanie kosztorysów inwestorskich i nakładczych, a także przedmiarów robót, wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. Termin realizacji zamówienia zaplanowano na 30 listopada br.
W wyniku przeprowadzonego postępowania wyłoniono wykonawcę zadania, którym będzie firma EKOHYDROTECHNIKA Józef Kluczyński z Włocławka.

Kolejna firma już wkrótce rozpocznie inwestycje na terenie gminy. Na hektarowej działce zlokalizowanej w Brzeskiej Strefie Gospodarczej powstanie zakład zajmujący się produkcją wyrobów z włókniny. Firma Mercator Medical, aktualnie jest w trakcie uzyskiwania pozwoleń administracyjnych związanych z budową. Zgodnie z założeniami spółki do końca 2017 r. zakończona zostanie realizacja nowej inwestycji.

W ostatnich dniach firma ogłosiła strategię rozwoju na lata 2016-2018, zgodnie z którą, oprócz zakładu zlokalizowanego w Pikutkowie, powstanie fabryka rękawic nitrylowych w Tajlandii.