zw podatki30 kwietnia br. w życie weszła Konstytucja Biznesu. Jest to pakiet ustaw, których celem jest zreformowanie i uproszczenie przepisów dotyczących prowadzenia działalności. Zmiany, które wprowadzi Konstytucja biznesu dotyczą takich obszarów, jak m.in.:

   - relacje przedsiębiorcy z urzędami i załatwianie spraw urzędowych,

   - zakładanie firmy,

   - zawieszenie działalności,

   - zasady tworzenia prawa gospodarczego,

   - obowiązki związane z prowadzeniem działalności

Czytaj więcej: Konstytucja Biznesu

bsg 17042018 2Powstanie i rozwój Brzeskiej Strefy Gospodarczej pozostaje nie bez znaczenia dla kształtowania polityki gospodarczej regionu, sprzyja podniesieniu rangi i wpływa na wzrost konkurencyjności.
W dniu 17 kwietnia br. w Urzędzie Miejskim w Brześciu Kujawskim odbyło się spotkanie w którym uczestniczyli : Aneta Jędrzejewska – członek Zarządu Województwa, Tomasz Chymkowski i Tomasz Jezierski– członkowie Zarządu Rady Powiatu, Mariusz Bladoszewski – radny Rady Powiatu oraz Burmistrz – Wojciech Zawidzki.

Czytaj więcej: O planach inwestycyjnych w BSG

st in 20180405 002Tereny uzbrojone w nowoczesną infrastrukturę, uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, szereg udogodnień w zakresie prowadzenia i projektowania procesów inwestycyjnych są magnesem przyciągającym biznes. Podejmowane działania mające na celu pozyskanie inwestorów i zachęcenie do lokowania Inwestycji w obszarze BSG nie pozostają bez znaczenia dla kształtowania polityki gospodarczej regionu i wpływu na wzrost konkurencyjności województwa. Kreatywność, zaangażowanie i inicjatywa w szeregu działań podejmowanych przez samorząd sprawiają, że Brzeska Strefa Gospodarcza staje się marką rozpoznawalną wśród inwestorów i firm developerów powierzchni wielkoprzemysłowych. A tymczasem w Strefie prace nad nowymi inwestycjami trwają.

Czytaj więcej: Inwestycyjna wiosna w Strefie 

zw podatkiW dniu 20 marca br. Rada Miejska w Brześciu Kujawskim podjęła uchwałę w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji dla przedsiębiorców lokujących działalność na terenie Gminy Brześć Kujawski. Pomoc dotyczy inwestycji początkowych lub inwestycji początkowych na rzecz nowej działalności gospodarczej obliczaną w odniesieniu do kosztów w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne.

Okres zwolnienia podatkowego i korzystania z pomocy uzależniony jest od wartości kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą. Zwolnieniom podlegać będą przemiennie:
- nowo wybudowane budynki lub ich części pod warunkiem, że tworzą nową powierzchnię do opodatkowania
- nowo wybudowane budowle lub ich części
- grunty stanowiące przedmiot opodatkowania

Czytaj więcej: Uchwała w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości 

img 4432W dniach 12-13 marca br. , w toruńskim Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki odbywa się jubileuszowe XXV Welconomy Forum in Toruń. Jest to jedne z najważniejszych eventów ekonomiczno-gospodarczych kraju, które staje się okazją do podsumowania najważniejszych wydarzeń minionego roku. Wśród prelegentów i uczestników spotkania byli miedzy innymi obecni i byli ministrowie, przedstawiciele świata nauki i biznesu, samorządowcy, managerowie dużych firm oraz dyplomaci. Tematami, które są poruszane podczas wydarzenia były między innymi: rozwój gospodarczy i współpraca międzynarodowa, przyszłość specjalnych stref ekonomicznych, a także innowacje w sektorze energetycznym. W Forum uczestniczył przedstawiciel gminy Brześć Kujawski – Tomasz Chymkowski – Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Promocji.