Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego wraz z Polską Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych oraz Gminą Brześć Kujawski zaprosili do udziału w konferencji pt. „Przygotowywanie i promocja terenów inwestycyjnych w regionie w pobliżu strategicznych inwestycji drogowych A1 i S5”.
Spotkanie odbyło się w dniu 23 czerwca 2015 r., w Wieńcu Zdroju, w sali konferencyjnej w Medical SPA “Jutrzenka” przy ul. Brzozowej 1.

Konferencja dedykowana była Jednostkom Samorządu Terytorialnego i ich biurom zajmującym się przygotowywaniem i promowaniem ofert inwestycyjnych, jak również Instytucjom Otoczenia Biznesu oraz inwestorom zainteresowanym przedmiotową tematyką.
Spotkanie stało się areną do promocji potencjału gminy Brześć Kujawski, gdzie o atrakcyjności terenów inwestycyjnych i wpływie lokalizacji ofert inwestycyjnych przy autostradzie A1 na atrakcyjność gospodarczą Gminy Brześć Kujawski opowiadali Burmistrz Brześcia Kujawskiego – Wojciech Zawidzki oraz Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Promocji – Tomasz Chymkowski. Wśród prelegentów byli również: Mirosław Odziemczyk – pełnomocnik Zarządu PAIiIZ ds. współpracy z Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi, Ichał Korolko – Dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego, Certyfikacji i Monitoringu Funduszy Unijnych, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Edyta Wiwatowska – Prezes Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o., Joanna Gasek z Biura Zarządzania Projektami Inwestycyjnymi , Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o., Artur Krasowski - dyrektor regionu firmy Raben Polska Sp. z o.o. oraz Łukasz Filipiak – Dyrektor ds. Samorządu Terytorialnego Północno-Zachodniej Polski, Deloitte Legal. Udział w konferencji stanowił okazję do zaprezentowania potencjału regionu oraz możliwości inwestycyjnych w kontekście konkretnych inwestycji, a także i spotkań rozmów z uczestnikami, którymi byli przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, centrum obsługi inwestora, starostw powiatowych, przedstawiciele firm i instytucji, PAIiIZ, Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz Bydgoskiej i Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.

Trwa nabór wniosków do I edycji konkursu Innowacyjna Marka Regionu InnoMaRe. Made in Kujawsko-Pomorskie. Celem organizowanego przez samorząd województwa projektu jest wyłonienie i uhonorowanie produktów, usług, procesów, sposobów stanowiących rozwiązanie problemu technicznego (know-how) oferowanych przez kujawsko-pomorskie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz jednostki naukowe.
Certyfikaty InnoMaRe przyznane zostaną w dwóch kategoriach konkursowych: InnoMaRe Business (przedsiębiorstwa) oraz InnoMaRe Science (jednostki naukowe). Laureaci otrzymają prawo do posługiwania się certyfikatem jako świadectwem innowacyjności
Udział w konkursie jest bezpłatny. Nabór wniosków potrwa do 5 maja br.
Szczegółowe informacje, regulamin konkursu oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są  na stronie : www.innowacje.kujawsko-pomorskie.pl.

Fundacja Kronenberga przy merytorycznym wsparciu Microfinance Centre for Central and Eastern Europe oraz Koalicji na rzecz mikroprzedsiębiorczości po raz jedenasty zaprasza do udziału w konkursie Mikroprzedsiębiorca Roku 2015.
Patronat nad konkursem objął Wicepremier i Minister Gospodarki Janusz Piechociński.
Do konkursu mogą przystąpić przedsiębiorcy, którzy zatrudniają mniej niż 10 pracowników, a roczny obrót lub całkowity bilans roczny ich przedsiębiorstw nie przekracza 2 milionów euro.
Wśród kryteriów, jakimi będzie kierować się Kapituła będzie:
- pomysł na firmę i jego ewolucję, umiejętność przezwyciężania kryzysów oraz trudności przy tworzeniu i rozwoju firmy,
- nowatorstwo w stosunku do podobnych przedsięwzięć
- strategię rozwoju firmy
- wpływ na rodzinę, lokalną społeczność oraz przynależność do organizacji przedsiębiorców
- kluczową markę firmę (główny produkt usługę oraz jego metody promocji i dystrybucji)
W tegorocznej edycji konkursu można zgłosić kandydatury w jednej z trzech kategorii podstawowych: START, PROGRES i SENIOR. Ponadto Kapituła konkursu przyzna również nagrodę w kategorii specjalnej – Młody Biznes. W przypadku wysokiego poziomu zgłoszonych firm Kapituła zastrzega sobie możliwość przyznania dodatkowych wyróżnień.
Zgłoszenie do XI edycji konkursu można nadsyłać do 20 kwietnia 2015 r.
Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie mikroprzedsiębiorcaroku.pl. Regulamin oraz pozostałe informacje związane z konkursem znajdują się na stronie www.kronenberg.org.pl.
Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 23 czerwca 2015 r. w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

W najbliższym czasie zakończone zostaną prace związane z przygotowaniem bazy ofert inwestycyjnych.
Wśród zamieszczony ofert znajdą się zarówno działki produkcyjno-usługowe,  jak i przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe, a także działki zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie węzła autostrady A1 Włocławek - Zachód w Pikutkowie.

Zobacz filmPiszą o nas (www.paiz.gov.pl) 

Teren inwestycyjny z gminy Brześć Kujawski położony w Machnaczu zdobył tytuł  najlepiej przygotowanego terenu pod inwestycje w województwie kujawsko-pomorskim. 30 ha obszar  został laureatem szóstej edycji prestiżowego konkursu „Grunt na Medal”.
Organizatorem konkursu była Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych we współpracy z Marszałkami Województw oraz Regionalne Centra  Obsługi Inwestora.  Patronat nad konkursem objął Minister Gospodarki - Janusz Piechociński. 

Czytaj więcej: Grunt na medal dla Brześcia Kujawskiego 


                              

 

Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim  

pl. Władysława Łokietka 1

87-880 Brześć Kujawski  

 

 Kontakt

 +48 54 231 63 10, 690 296 837

strefa@brzesckujawski.pl