grunt na medalZakończyła się siódma edycja ogólnopolskiego konkursu „Grunt na Medal 2016” organizowanego przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. oraz Marszałków Województw. Konkurs daje niepowtarzalną szansę na promocje gminy, jako najlepszego miejsca lokalizacji dla inwestycji produkcyjnych, wyjątkowe możliwości pozyskania inwestorów zagranicznych, a także szansę na pozyskanie informacji dotyczącej preferencji inwestorów. Działania promocyjne gminy są elementem niezbędnym w tworzeniu  silnej pozycji konkurencyjnej, dlatego w tegorocznej edycji nie mogło zabraknąć terenów znajdujących się w Brzeskiej Strefie Gospodarczej.

W konkursie wzięły udział 142 gminy, które nadesłały  179 ofert. Do II etapu konkursu zakwalifikowano 81 działek, wytypowanych przez Centra Obsługi Inwestora - Partnerów PAIiIZ, wśród nich tylko siedem terenów produkcyjnych z regionu kujawsko-pomorskiego.

Czytaj więcej: Grunt na Medal 2016

Zabezpieczanie ryzyka MŚP, prospecting, social media – tych zagadnień dotyczyć będą bezpłatne szkolenia, które już wkrótce odbędą się w Regionalnych Inkubatorach Przedsiębiorczości w Bydgoszczy i Toruniu.

23 listopada zapraszamy przedsiębiorców na szkolenie Finansowanie działalności gospodarczej i zabezpieczanie ryzyka MŚP (odnośnik: http://kpfp.org.pl/23-listopada-2016/) . Zajęcia odbędą się w Regionalnym Inkubatorze Przedsiębiorczości w Bydgoszczy (ul. Gimnazjalna 2a).

Natomiast 1 grudnia w Regionalnym Inkubatorze Przedsiębiorczości w Toruniu (ul. Przedzamcze 8) odbędzie się szkolenie: Nowoczesny marketing: prospecting, social media (odnośnik: http://kpfp.org.pl/01-12-torun/).

Udział w szkoleniach jest BEZPŁATNY. Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego. Wszystkie niezbędne informacje oraz formularze zapisów można znaleźć na stronie organizatora (klik) (odnośnik: http://kpfp.org.pl/szkolenia/).

Liczba miejsc ograniczona! Decyduje kolejność zgłoszeń!
W razie pytań prosimy o telefon: 737 777 274

Szkolenia finansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 - 2013

Szymon Zdziebło podpisanie umowy um 0Urząd Marszałkowski woj. Kujawsko-Pomorskiego przygotował dwa projekty w zakresie promocji gospodarczej, dzięki którym promowane będą miasta i gminy położone wzdłuż autostrady A1 , jako miejsca gdzie warto lokować swój biznes. Do projektu „Expressway – promocja terenów inwestycyjnych” oprócz Brześcia Kujawskiego przystąpiły gminy: gmina Aleksandrów Kujawski, Chełmża, Choceń, Kowal, Płużnica, Szubin, Świecie. Projekt „Invest in Bit City” skierowany jest do miast prezydenckich. Uczestniczyć w nim będą: Bydgoszcz, Toruń, Włocławek, Grudziądz i Inowrocław.
W dniu 9 listopada br. odbyło się oficjalne podpisanie umów partnerskich.

Realizacja projektu rozłożona będzie na lata 2016-2018.

więcej„Expressway…” – nowe możliwości

odprow wodyOgłoszono przetarg na budowę systemu odprowadzania wód deszczowych na terenie Brzeskiej Strefy Gospodarczej. Zgodnie z postępowaniem przetargowym, zakres inwestycji obejmować będzie wykonanie rowu odpływowego wraz ze zbiornikiem retencyjnym w celu odprowadzenia i retencjonowania wód deszczowych z powierzchni części działek zlokalizowanych w granicy strefy gospodarczej w miejscowości Pikutkowo. W celu czasowego usuwania nieczystości do zbiornika zaprojektowano drogę zjazdową , która za pośrednictwem istniejącego zjazdu będzie połączona z drogą asfaltową.
Termin składania ofert – 28 października 2016 r.

kleib1Korzystając z możliwości jakie daje przebiegająca przez teren gminy autostrada A1 podjęto szereg działań mających na celu podniesienie atrakcyjności terenów Brzeskiej Strefy Gospodarczej. Wiedząc, że kompleksowe przygotowanie obszarów pod przedsięwzięcia biznesowe to klucz do rozwoju gospodarczego, w pełni uzbrojono tereny inwestycyjne.

mercator1Równocześnie z prowadzonymi inwestycjami prowadzone są działania promocyjno-marketingowe. Obecność na targach, reklama w mediach oraz strona dedykowana inwestorom sprawia, że zainteresowanie terenami wzrasta. Kolejni inwestorzy rozpoczynają roboty budowlane. Na hektarowej działce prace rozpoczęła firma Mercator. Zgodnie z przyjętą strategią firmy do końca 2017 r. powstanie zakład zajmujący się produkcją wyrobów z włókniny. Nową inwestycję rozpoczęła także firma Klejb.


                              

Kontakt:

Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim  

pl. Władysława Łokietka 1

87-880 Brześć Kujawski  

+48 54 231 63 10 

urzad@brzesckujawski.pl  

 

Referat Rozwoju Gospodarczego i Promocji 

 Al. Władysława Łokietka 1 p.6

87-880 Brześć Kujawski

+48 54 231 63 16, 690 296 837

promocja3@brzesckujawski.pl