W dniu13 września br. w Uzdrowisku w Wieńcu Zdroju odbyła się XVIII Światowa Konferencja Gospodarcza Polonii. Jej celem jest nawiązywanie kontaktów partnerskich oraz rozwijanie współpracy gospodarczej. Gościom spotkania przedstawiony został obraz rozwoju regionu, zaprezentowano  ofertę inwestycyjną i kierunki współpracy gospodarczej Włocławka, powiatu włocławskiego, Brześcia Kujawskiego, Lubienia Kujawskiego, a także Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Jak podkreślali organizatorzy – Fundacja Polonia: „Udział w konferencji – to wspólne tworzenie „Partnerstwa dla sukcesu”. Rozszerzające się rynki dyktują nowe wymagania. Chcąc im sprostać trzeba poszerzać możliwości nowoczesnego, prorozwojowego współdziałania”.
Współorganizatorami konferencji na naszym terenie obok Włocławka są także: gmina Brześć Kujawski, gmina Lubień Kujawski oraz Starostwo Powiatowe we Włocławku.

konf w 01  konf w 02   konf w 04   konf w 05   konf w 06

Gmina Brześć Kujawski od kilku lat prowadzi i przygotowuje kampanie reklamowe dotyczące terenów inwestycyjnych w obrębie autostrady A1. Jednym z elementów promocyjno-marketingowych jest możliwość prowadzenia wspólnych projektów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. W ramach pozyskanych środków z RPO województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 realizowany jest projekt „A1 Promocja. Promocja terenów inwestycyjnych w obrębie oddziaływania autostrady A1”. Wraz z naszą gminą w projekcie uczestniczą : miasto Grudziądz, gmina Kowal, gmina Włocławek, gmina Choceń.

Zakończone zostały prace związane z realizacją zadania "Budowa infrastruktury drogowej i oświetleniowej w Brzeskiej Strefie Gospodarczej Pikutkowo - Machnacz".  
Realizacja projektu  nastąpiła przy 85% wsparciu z puli środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013.
Kompleksowe przygotowanie terenów pod inwestycje to klucz do rozwoju gospodarczego. Bez dobrej infrastruktury drogowej oraz sieci dostarczającej media ciężko liczyć na zainteresowanie inwestorów.

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego wraz z Polską Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych oraz Gminą Brześć Kujawski zaprosili do udziału w konferencji pt. „Przygotowywanie i promocja terenów inwestycyjnych w regionie w pobliżu strategicznych inwestycji drogowych A1 i S5”.
Spotkanie odbyło się w dniu 23 czerwca 2015 r., w Wieńcu Zdroju, w sali konferencyjnej w Medical SPA “Jutrzenka” przy ul. Brzozowej 1.

Konferencja dedykowana była Jednostkom Samorządu Terytorialnego i ich biurom zajmującym się przygotowywaniem i promowaniem ofert inwestycyjnych, jak również Instytucjom Otoczenia Biznesu oraz inwestorom zainteresowanym przedmiotową tematyką.
Spotkanie stało się areną do promocji potencjału gminy Brześć Kujawski, gdzie o atrakcyjności terenów inwestycyjnych i wpływie lokalizacji ofert inwestycyjnych przy autostradzie A1 na atrakcyjność gospodarczą Gminy Brześć Kujawski opowiadali Burmistrz Brześcia Kujawskiego – Wojciech Zawidzki oraz Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Promocji – Tomasz Chymkowski. Wśród prelegentów byli również: Mirosław Odziemczyk – pełnomocnik Zarządu PAIiIZ ds. współpracy z Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi, Ichał Korolko – Dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego, Certyfikacji i Monitoringu Funduszy Unijnych, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Edyta Wiwatowska – Prezes Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o., Joanna Gasek z Biura Zarządzania Projektami Inwestycyjnymi , Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o., Artur Krasowski - dyrektor regionu firmy Raben Polska Sp. z o.o. oraz Łukasz Filipiak – Dyrektor ds. Samorządu Terytorialnego Północno-Zachodniej Polski, Deloitte Legal. Udział w konferencji stanowił okazję do zaprezentowania potencjału regionu oraz możliwości inwestycyjnych w kontekście konkretnych inwestycji, a także i spotkań rozmów z uczestnikami, którymi byli przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, centrum obsługi inwestora, starostw powiatowych, przedstawiciele firm i instytucji, PAIiIZ, Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz Bydgoskiej i Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.

Trwa nabór wniosków do I edycji konkursu Innowacyjna Marka Regionu InnoMaRe. Made in Kujawsko-Pomorskie. Celem organizowanego przez samorząd województwa projektu jest wyłonienie i uhonorowanie produktów, usług, procesów, sposobów stanowiących rozwiązanie problemu technicznego (know-how) oferowanych przez kujawsko-pomorskie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz jednostki naukowe.
Certyfikaty InnoMaRe przyznane zostaną w dwóch kategoriach konkursowych: InnoMaRe Business (przedsiębiorstwa) oraz InnoMaRe Science (jednostki naukowe). Laureaci otrzymają prawo do posługiwania się certyfikatem jako świadectwem innowacyjności
Udział w konkursie jest bezpłatny. Nabór wniosków potrwa do 5 maja br.
Szczegółowe informacje, regulamin konkursu oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są  na stronie : www.innowacje.kujawsko-pomorskie.pl.